Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Welke advocaat wil mij helpen?

Gisteren zond ik al het bericht dat ik geen advocaat kon krijgen. Vandaag kreeg ik het advies mijn klacht nader toe te lichten. Het gaat om het huur-/civielrecht.

Boven mij woont een buurman die, bijna negen jaar geleden, 's-nachts om twee uur verhuisde. Ik ging mijn bed uit en vroeg; "Kan het wat zachter?". Hij kwam naar beneden gerend en schopte mijn deur er bijna uit. Toen ik hem in het begin nog wel eens aansprak over wangedrag, was zijn reactie altijd extreem. Vernielingen, eieren op mijn deur en balkon, ruit ingooien, mishandelen (bloeduitstorting achter mijn trommelvlies; Hoger Beroep; geseponeerd, hij had een getuige dat hij er niet was), spugen op mijn deur en een snot-/spuugklodder midden in mijn gezicht, bedreigingen, meer dan 1500 maal sigarettenas gooien op mijn balkon en de daarop staande tafel. Omdat ik het zo zat was zo'n vier maal per week schoon te moeten maken, heb ik tegenacties gedaan. Plm. een half jaar geleden heb ik, omdat hij Marokkaan is, als er as lag een plakje varkensspek op zij balkon gegooid. Tevoren heb ik dat bij de Politie gemeld. Het gevolg was: meerdere malen trappen op mijn deur, het slot moest vervangen worden omdat het krom was. Viermaal werd er een glazen pot met (olijf)olie op mijn balkon gegooid. De laatste keer werd er een gat, zo groot als een soepbord, in de tafel gegooid en zat mijn behang onder de olievlekken, enz. enz.. Alle mogelijke hulpinstanties heb ik in de loop der jaren benaderd. De laatste was de Overijsselse Overlegrechter. Mijn buurman wil geen overleg. Advies van de Overlegrechter; een civiele procedure. Ja, maar daar heb ik een advocaat voor nodig. Die kreeg ik niet van het Hof van Discipline. Zo is het cirkeltje weer rond.

Wilt u eens lachen? Kijk op Wikipedia naar "Er zit een gat in de emmer (There is a hole in the bucket, dear Lisa)".

U kunt iedere advocaat benaderen om u in deze aangelegenheid bij te staan. U kunt op de website van de orde zoeken naar een advocaat en aangeven dat u een advocaat zoekt met een specialisatie in het huurrecht.
Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging (overheidsgesubsideerde rechtsbijstand) dan kan een advocaat u op die basis bijstaan (mits de advocaat daartoe bereid is aangezien niet alle advocaten (onbeperkt) zaken aannemen op basis van een toevoeging). Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, kunt de zaak daar aanmelden en kan de verzekeraar u zelf juridisch bijstaan of samen met u een advocaat daartoe opdracht geven. En anders zal u de advocaat zijn uurtarief zelf moeten vergoeden om u in deze aangelegenheid bij te staan.
Ik neem aan dat als u bereid bent voor de diensten te betalen, iedere advocaat bereid is u te helpen.

Beoordeel dit antwoord:

Dank u voor uw reactie/beoordeling. Maar mij een score 1 geven en tekeer gaan vanwege het feit dat u geen advocaat heeft kunnen vinden die u op basis van een toevoeging wenst bij te staan, gaat u zeker niet aan een advocaat helpen. Als uw vraagstelling uitvoeriger was geweest, dan had ik u ook gerichter kunnen adviseren!
Wat u nog kunt doen is de orde van advocaten bellen en vragen of zij u aan een advocaat kunnen helpen.

Beoordeel dit antwoord:

Ik begrijp uw kritiek, maar dat kunt u niet de advocatuur kwalijk nemen. De vergoeding op basis van een toevoeging is voor advocaten erg beperkt. Bij de huidige kabinetsformatiegesprekken wordt gelukkig ook gesproken over meer geld voor de sociale advocatuur dus hopelijk dat dit probleem in de toekomst minder wordt. Daar komt bij dat uw conflict met uw buurman de behandelend advocaat veel werk bezorgt en de vergoeding op basis van een toevoeging een vast bedrag betreft ongeacht de door de advocaat te spenderen tijd.
Als het voor u heel belangrijk is, kunt u kijken of u van uw inkomen een bepaald bedrag kunt sparen waarvoor u een advocaat betalend in de arm kunt nemen.
Een alternatief is te gaan verhuizen of de verhuurder te verzoeken u een andere woning aan te bieden.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag