Stel vraag

Overheid, Gemeente, Vergunning

Particulier


Weigering rijgeschiktheid bij lichamelijke handicap?

Begin 2023 heb ik een rijschool benaderd voor lessen in een aangepaste auto. Na een proefles heb ik in overleg met mijn rij instructeur een passing met een (deskundige praktische rijgeschiktheid) DPR aangevraagd om te kijken of de aanpassingen geschikt zijn. De DPR gaf aan dat hij algeheel zijn twijfels had over het besturen van een auto. Hij wilde echter wel een mogelijkheid geven en heeft geadviseerd een paar rijlessen te volgen en dan weer te kijken. Tijdens dit gesprek hebben mijn rij instructeur en ik gevraagd om een tweede passing. Naar mijn idee waren we dit ook (mondeling) overeengekomen. Een paar dagen na de passing viel een uitnodiging voor een rijtest op 2 maart in de brievenbus. Vervolgens heb ik mijn rij instructeur gebeld of dat wel klopte, of ik hier nog achteraan moest en of een rijtest wel een goede zet was op dit moment. Haar antwoord was dat ik er niet achteraan hoefde, het voor een rijtest nog te vroeg was (na 2 lessen), "maar het is dezelfde persoon en hij weet wat we hebben afgesproken." (Het CBR beveelt zelf 5 tot 10 lessen aan alvorens een rijtest te doen.)
Na de rit op 2 maart waarvan ik dacht dat het een passing was, omdat we dat overlegd hadden, gaf de DPR toch aan dat ik een brief van geen geschiktheid zou krijgen wegens problemen met informatieverwerking. Deze heb ik inderdaad ontvangen. Hier zat geen schriftelijke toelichting bij.
Mijn rij instructeur heeft tijdens de 2 rijlessen aangegeven dat ze er vertrouwen in had dat de rijaanpassing goed was, ze adviseerde alleen met de rolstoel achter het stuur te gaan ipv een autostoel om het zicht op de weg te verbeteren. Zelf merkte ik dat ik nog erg met de besturing bezig was en ik daardoor mogelijk ook informatie mis. Ik vraag me dus af of het probleem wel de informatieverwerking is. Het kan ook een gevolg zijn van bovengenoemde. De rij instructeur en ik denken dat dit met meer lessen mogelijk te ondervangen is. Ik zou graag willen dat het CBR mij de mogelijkheid biedt andere aanpassingen uit te proberen en vervolgens langere tijd te oefenen in een voertuig met de juiste aanpassingen. Alvorens het CBR een definitieve beslissing maakt aangaande mijn rijgeschiktheid. Ik heb nu de keuze om of een herkeuring te vragen of bezwaar te maken.

Wat kan ik het best doen een herkeuring vragen of bezwaar maken?
Wat betekent deze verklaring van geen geschiktheid? Is deze alleen geldig voor de aanpassingen waar mee ik heb gereden of algeheel? (Hierop gaf de DPR geen duidelijk antwoord).
Ik heb uit de website van het CBR opgemaakt dat er drie mogelijkheden zijn bij bezwaar; geschikt, niet geschikt, geschikt onder voorwaarden. En dat in uitzonderlijke gevallen tot een tweede rijtest kan worden besloten inclusief de gelegenheid te trainen in een auto met aanpassingen. Klopt dat?
Ik maakte ook op dat het kan zijn dat bij aanvraag van een herkeuring een brief wordt gestuurd met nadere toelichting zonder dat de mogelijkheid geboden wordt daadwerkelijk een herkeuring te doen. Klopt dat?


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag