Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Weet u of er een format bestaat voor het geven van toestemming om persoonsgegevens uit te wisselen. Deze gegevens hebben betrekking op verzekerden die in het kader van Eigen Risico Drager een WIA uitkering ontvangen en waarop de verzekeraar een "monitoring" wil laten uitvoeren in het kader van schadelast beperking.

Bedoelt u een machtiging die de desbetreffende persoon moet ondertekenen? Neem gerust even vrijblijvend contact met me op.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag