Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


we hebben ons salaris 2 maanden niet gekregen,wat moet ik doen?

Ik wil u adviseren uw werkgever ingebreken te stellen en alsnog dringend verzoeken tot betalen over te gaan binnen 7 dagen na dagtekening van uw brief, met de verwijzing eraan dat indien dit niet gebeurt, u de zaak uit handen geeft aan een jurist.

Beoordeel dit antwoord:

In aansluiting op het advies van mijn collega van Overbeek adviseer ik u om ook direct aanspraak te maken op de wettelijke verhoging en de wettelijke rente. Daar heeft u namelijk ook recht op bij te late betaling

Beoordeel dit antwoord:

Wat geeft de werkgever voor reden aan? Zit er een faillissement aan te komen? Dan zal het weinig nut hebben om de werkgever in gebreke te stellen (niet dat dit niet moet doen, maar verwacht er dan niets van en geef niet teveel geld hieraan uit). De curator zal dan contact met u opnemen en het UWV neemt de loonverplichtingen over. U geeft aan 'we'. Dat zijn meerdere collega's? Ik zie de bui al hangen.

Beoordeel dit antwoord:

U heeft 2 mogelijkheden:

1. Het faillissement van uw werkgever aanvragen. Hiervoor zijn ten minste 2 schuldeisers nodig. U moet aannemelijk maken dat uw werkgever is komen te verkeren in de staat van opgehouden zijn te betalen. Ook moet uw vordering dan uiteraard voldoende vaststaan en niet inhoudelijk door uw werkgever worden weersproken. Voor het aanvragen van dit faillissement moet u een advocaat inschakelen.

Op grond van art. 61 e.v. van de Werkloosheidswet kunt u bij faillissement aanspraak maken op de zogenoemde loongarantieregeling. Dat houdt in dat UWV uw loon inclusief vakantiegeld volledig garandeert tot maximaal 3 maanden voorafgaand aan het faillissement. Als u dus geen risico wil lopen zonder inkomen te komen zitten, is het vanwege deze aanspraak raadzaam dat faillissement zo snel mogelijk aan te vragen.

2. De andere mogelijkheid is het dagvaarden van uw werkgever, desnoods in kort geding. Als uw loonvordering door de rechter (al dan niet na eventueel verweer door uw werkgever) wordt toegewezen verkrijgt u hiermee een executoriale titel waarmee u onder de bezittingen van uw werkgever door de deurwaarder executoriaal beslag kunt laten leggen. Dan moeten die bezittingen natuurlijk wel voorhanden zijn.

Het kan raadzaam zijn als laatste kans nog een aangetekende brief aan uw werkgever te sturen. Onder de kop "Documenten" op deze website vindt u een voorbeeld van een brief, genaamd "betalingssomatie loonvordering".

Ik wens u veel succes bij het oplossen van deze situatie. Voor hulp mag u altijd bij mij aankloppen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag