Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


We hebben een 2de huis in Frankrijk in een park van 18 huizen waarvan 1 huis bewoond wordt door een beheerder. De helft van de eigenaren(allen Nederlanders) verhuurt en de andere helft verhuurt niet. We hebben een VVE met een bestuur van eigenaren.
1) valt deze VVE onder het Franse recht of het Nederlandse recht?
2) is het rechtsgeldig als in de ALV met een meerderheid gestemd wordt voor een extra bijdrage van de verhurende eigenaren.
3) is het rechtsgeldig als de VVE een extra bijdrage vraagt aan de verhurende eigenaren.
Zou ik vrijblijvend contact met U mogen opnemen.

De Franse wetgeving is van toepassing op de VVE waaronder uw huis in Frankrijk valt. Ik ben helaas niet bekend met het Franse recht op dit gebied. Ik zou u willen adviseren een Franse advocaat te raadplegen. De vraag is of de VVE een onderscheid mag maken tussen verhurende eigenaren en niet-verhurende eigenaren op het moment dat de VVE de verhuur van de huizen in het algemeen toestaat. Immers een eigenaar die niet verhuurt, kan morgen besluiten zijn huis wel te verhuren. Daarnaast wil het feit dat een eigenaar niet verhuurd niet zeggen dat deze zijn woning niet aan anderen ter beschikking stelt. Het enige verschil tussen ter beschikking stellen aan derden (vrienden, familie-leden of zelfs vreemden) en het verhuren, is juridisch gezien dat er officieel huur wordt betaald. Of dat onderscheid mag leiden tot een onderscheid in de bijdrage aan de VVE is betwistbaar.
Helaas kan ik zonder nader onderzoek verder niets voor u betekenen.

Beoordeel dit antwoord:

Beste vraagsteller,
in beginsel is Frans recht van toepassing, maar mogelijk kan er een rechtskeuze worden gemaakt voor deze vereniging, of mogelijk wordt de verenging al aangemerkt als buitenlands. Om harde uitspraken te kunnen doen is er meer informatie nodig over de oprichting, de statuten, enzovoorts. Gevoelsmatig met kennis van het Nederlandse recht zeg ik dat niet te verwachten valt dat nationale regels zo van elkaar afwijken dat hetgeen onredelijk zou zijn volgens het ene rechtssysteem als redelijk wordt bestempeld volgens de ander. meestal komen regels toch aardig overeen; de redelijkheid en billijkheid der wet fungeert als leidraad, ook in het Franse recht. Een extra bijdrage vragen van leden die verhuren moet dus een redelijke grondslag hebben anders dan zuiver winstbejag, bijvoorbeeld zou gesteld kunnen worden dat de huurders op een andere wijze de parkfaciliteiten gebruiken met als gevolg meer schoonmaakbeurten, sneller teloorgang van speelmateriaal, enzovoorts.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag