Stel vraag

Politie, Justitie

Particulier


Wat te doen in strafbeschikkingssituatie na driemaal verzet en één seponering?

Onze zoon Alec was vorig jaar, 16 augustus 2021, met 2 vrienden Daan en Wouter op weg naar een naburig dorp voor een feestje bij 1 van de jongens thuis. Alle 3 jongens waren op dat moment 17 jaar. Alec was op de scooter, beide vrienden op de fiets. Alec had een kratje bier tussen zijn benen op de scooter staan. Onderweg op het fietspad ontstond er wat oponthoud, stonden ze stil en trokken ze alle 3 een flesje bier open. Toen ze een paar slokken genomen hadden stopte er een politieauto. Een van de agenten stapte uit, sommeerde de jongens het flesje leeg te gooien, gaf aan dat er een proces-verbaal opgemaakt zou worden en vroeg of ze nog een verklaring af wilden leggen. In coronatijd zijn de jongens eens door een boa staande gehouden, werd er ook gesproken over een proces-verbaal, maar toen bleek het een waarschuwing te zijn en ontvingen ze geen boete.
Alec was op de scooter en moest als enige blazen. Hij blies de ‘p’ van passeren.

Eind augustus 2021 viel er een strafbeschikking van het Centraal Justitieel Incassobureau op de mat, gedateerd op 21 augustus 2021. Dit bleek bij alle 3 jongens het geval.
In de brief staat dat de jongens een geldboete van € 100 kregen voor het feit dat ze als 17 jarige alcohol bij zich hadden/voor consumptie gereed hadden. Over dat Alec op een scooter reed is niks genoemd.
De jongens besloten met elkaar verzet in te stellen en schreven een brief (bijgevoegd), alle drie met dezelfde inhoud/strekking, ieder uit eigen naam. Ze vonden dat de politieagent niet duidelijk was geweest, ze waren zich niet bewust dat ze een geldboete zouden krijgen.
Zich niet bewust van mogelijke gevolgen, enigszins onbezonnen, wilden ze kijken of ze iets konden bereiken m.b.t. de geldboete.
Begin september kwam er een ontvangstbevestiging van het verzet, deze bevestiging is gedateerd op 9 september. Al binnen enkele weken kreeg Daan het bericht dat zijn strafbeschikking verviel. Alec en Wouter hoorden niks en besloten maar gewoon af te wachten. Ze vertrouwden op een goede afloop, vanwege het vervallen van de straf van Daan, ze verkeerden immers alle drie in de dezelfde situatie. Maar vreemd was het wel dat er geen bericht kwam.
Afgelopen vrijdag kwamen we thuis en vonden we een ‘Niet-thuis bericht bezorging gerechtelijke brief’ op de mat. Bij Wouter was die dag een brief bezorgd ‘Oproeping verdachte na ingesteld verzet’ (bijgevoegd). Maar liefst 10 maanden na de bewuste overtreding.
De brief van Alec moet nog bezorgd worden (gepland op 6 juli), maar de inhoud zal ongetwijfeld hetzelfde zijn.
Wij zijn nogal verbaasd over de gang van zaken.
Vooral over het feit dat 1 van de jongens bericht krijgt dat de zaak geseponeerd is en de andere jongens zo’n 9 maanden later het bericht krijgen dat ze opgeroepen worden voor een terechtzitting.
Daarnaast lezen we afgelopen weekend in de krant dat er ook bij de rechtbank te weinig capaciteit is en dat heel veel eenvoudige zaken die ouder zijn dan een half jaar worden geseponeerd.

Nu hebben we een aantal vragen:
- Hoe kan het dat er van 3 jongens met dezelfde strafbeschikking er 1 geseponeerd wordt en de andere 2 jongens een oproep voor een terechtzitting krijgen? In het kader van het gelijkheidsbeginsel strafrecht.
- Waarom ontvingen de jongens een strafbeschikking? Terwijl er voor bijvoorbeeld te hard rijden een ‘gewone’ boete op de mat valt.
- Kunnen Alec en Wouter de opgelegde geldstraf alsnog betalen? En vervalt de terechtzitting dan?
- Kunnen Alec en Wouter hiervoor een aantekening op hun strafblad krijgen?
- Kan het zijn dat ze na de terechtzitting een nog hogere geldboete moeten betalen of zelfs proceskosten moeten betalen?

Wij horen graag hoe we nu het beste kunnen handelen.


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag