Stel vraag

Overheid, Gemeente, Vergunning

Particulier


Wat kan je verwachten/eisen van een overheid als het gaat om jongerenoverlast die volgens ons gerelateerd is aan een voetbalkooi?

Indien de kooi eigendom is van de gemeente zou u in overleg kunnen treden met de overheid. Als de overlast zodanig is dat dit leidt tot een onrechtmatige situatie dan zult u de overheid en eventueel de overlast gevende personen in rechte moeten aanspreken.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

voor mij als leek: wat zou dan de onrechtmatige situatie zijn? Overlastgevende personen in rechte aanspreken?


Ernstige overlast, hinder, geluidsoverlast dat soort zaken. Dus niet alleen de gemeente kan aansprakelijk zijn, maar ook de personen die de hinder veroorzaken. In rechte aanspreken betekent dat u juridische stappen neemt: eerst een brief, dan een herinnering, dan aankondigen dat u naar een rechter stapt, dan de daadwerkelijke stap naar de rechter. De vraag of dit iets zal uithalen, is een vraag die zich moeilijk laat beantwoorden zonder eerst precies de situatie te kennen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag