Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Wat kan ik doen als mijn het intellectueel eigendomsrecht geschonden is?

Geachte heer/mevrouw,
Ik wil rechtsbijstand omdat mijn vroegere opdrachtgever mijn studiemateriaal onrechtmatig kopieert en verspreidt onder de cursisten, het betreft 6 tot 8 boekwerken. Dit gebeurt zonder mijn toestemming. Zijn onderneming maakt ook gebruik van mijn power points die bij deze boeken horen. Dit gebeurt willens en wetens.
Groetjes Eveline

Het kan zeker zijn dat u recht heeft op een schadevergoeding wegens onrechtmatig gebruik. Maar dan heb ik wel wat meer info nodig. U kunt mij bereiken via info@penningadvies.nl en uw contactgegevens mailen. Dan kan ik even met u bespreken wat de mogelijkheden zijn. Uiteraard gratis en vrijblijvend.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag