Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Wat is volgens de rechter de definitie van "uitgever"? Hoe stelt een rechter vast of iemand een uitgever is?

Ik zoek geen vaag antwoord met een vage beschrijving of een verwijzing naar een website. Ik zoek het exacte antwoord op de gestelde vraag.

De enige definitie die de wet geeft is: 'degene die boeken of muziekuitgaven in het handelsverkeer brengt' (Wet op de vaste boekenprijs).

De rechter zal dus vaststellen of er sprake is van (1) een rechtspersoon of natuurlijk persoon die (2) een boek of muziekuitgave (3) in het handelsverkeer brengt.

Op zich is dit een exact antwoord, maar per onderdeel kunnen wederom vragen gesteld worden. Stel bijvoorbeeld dat een medewerker van een uitgever iets zonder medeweten van zijn baas uitgeeft: Is het bedrijf dan verantwoordelijk voor het in het handelsverkeer brengen van een boek?

Er wordt in de vraag geen specifieke situatie genoemd, waardoor ook andere definities aan de orde kunnen zijn. Binnen het auteursrecht kan een uitgever degene zijn die verantwoordelijk is voor een uitgave, maar ook een partij die bepaalde uitgaverechten heeft.
Binnen de muziek (waar bijna alle rechten bij Buma/Stemra liggen) zal de rechter kijken of een partij een contractuele afspraak heeft met een maker om zijn muziek -onder meer- te promoten.

Om een duidelijk en helder antwoord te geven is meer informatie nodig.

Beoordeel dit antwoord:

"ik zoek geen vaag antwoord met een vage beschrijving of een verwijzing naar een website. Ik zoek het exacte antwoord op de gestelde vraag"

Echter de gestelde vraag is onduidelijk. In welke context moet de vraag geplaatst worden?. Gaat het over b.v. rechten en plichten van een uitgever, is het nationaal of internationaal. Gaat het om boeken of e-books?

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag