Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


wat doet en is de verantwoording van een bewindvoerder

Een bewindvoerder beheert het vermogen van degene die onder bewind staat. Dit kan het hele vermogen zijn, maar ook een gedeelte daarvan.
Het beheren houdt in dat de bewindvoerder de verantwoordelijkheid heeft over de financiële en de praktische kant van het vermogen. De bewindvoerder kan bijvoorbeeld een belastingaangifte doen, maar ook (bijzondere) bijstand, huurtoeslag of een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen.
Eén keer per jaar en aan het einde van het bewind moet de bewindvoerder verantwoording afleggen. Hij moet dan dus precies kunnen aantonen wat er allemaal door hem is geregeld en uitgegeven en met de bewijsstukken daarvan komen. Dit gebeurt in het bijzijn van de kantonrechter. Is de betrokkene niet in staat hierbij te zijn, dan legt de bewindvoerder verantwoording af aan de kantonrechter.

Degene die het bewind aanvraagt mag zelf aangeven wie als bewindvoerder op moet treden. Dit kan een persoon zijn maar ook een instelling.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag