Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Waar kan ik terecht, als mijn boekhouder de boekhouding achterhoudt, hierdoor geen jaarstukken bij de belastingdienst aangedragen worden, omdat ik een betalingsachterstand heb.
Deze adviseerde mij ook om me niet uit te laten schrijven bij de KvK wegens beindiging van de zaak, voordat het jaar om is.

U kunt in kort geding de stukken van de boekhouder opvragen. Deze stukken zijn voor u van groot belang en vertegenwoordigen economisch geen enkele waarde. In zo'n geval is goed voorstelbaar dat de boekhouder door de rechter bevolen kan worden de boekhouding aan u af te geven.

Beoordeel dit antwoord:

Alvorens u een procedure start, kunt u om te beginnen een aangetekende brief sturen waarin u duidelijk aangeeft welke stukken u binnen vijf werkdagen na dagtekening ontvangen wilt hebben en betaling van een schadevergoeding voor de inmiddels ontstane schade. Onder dreiging met een kort geding en aangifte bij de politie. Of u daadwerkelijk een aangifte kunt doen die in dit geval door de politie wordt opgepakt kan ik zo niet zeggen maar het gaat er om om deze "boekhouder" even goed onder druk te zetten tot teruggave van de spullen.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

De boekhouder geeft steeds de reden op dat, als ik de boekhouding meeneem, hij de stukken niet kan inleveren bij de belastingdienst. Met als gevolg, ik steeds meer in de problemen kom met het nakomen van financiële verplichtingen na beëindiging van de zaak. Ik zou nu eerst een contract krijgen met alle kosten die hun gemaakt hebben en daarna zou 2011 afgesloten worden. Ik ga hier inderdaad werk van maken. Bedankt voor de snelle reacties.


Meer dan één schriftelijke poging van uw kant zou ik er niet aan wagen. De tijd begint te dringen. Als uw boekhouder nu niet tot zaken overgaat doet u er zeker verstandig aan een advocaat in te schakelen.

Beoordeel dit antwoord:

De opgegeven reden slaat overigens nergens op. Iets anders is dat iemand die nog een rekening betaald moet krijgen een retentie-recht kan hebben op de zaak die hij in het kader van zijn werkzaamheden onder zich heeft. Gaat het hier niet eigenlijk om een boekhouder die gewoon nog betaald wil worden?

Voor het geval het geen vasthouden op grond van retentierecht betreft: als advocaat zou ik een termijn stellen voor afgifte met de aanzegging dat anders via een kort geding afgifte wordt geëist. Dan geldt vervolgens dat bij niet afgeven een dagvaarding soms wonderen kan doen en alsnog afgifte volgt om een procedure te vermijden.
Als u nog vragen heeft hoor ik het wel.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag