Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Vorige werkgever betaalt overuren niet uit?

Ik ben per 1 oktober begonnen bij een nieuwe werkgever. Nu heb ik bij mijn vorige werkgever ruim 160 overuren openstaan. Ik krijg deze uren niet uitbetaald. Volgens mijn vorige werkgever heb ik daar geen recht op. Nu heb ik mijn contract en CAO bekeken en volgens de CAO hoor ik mijn overuren uitbetaald te krijgen bij uitdiensttreding. In het toenmalige contract staat niet specifiek iets over het uitbetalen van uren dan alleen dat ik in mijn toenmalige functie "de werkgever in afwijking van het aantal basisuren wekelijks meer, respectievelijk minder arbeidsuren kan aanbieden, zulks evenwel binnen in de CAO geldende bandbreedte".
Daarnaast staat er in het contract: "voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden die niet uitdrukkelijk zijn vermeld in de arbeidsovereenkomst, wordt verwezen naar de CAO.

Volgens de informatie die je gaf, geeft je CAO aan dat overuren uitbetaald dienen te worden bij uitdiensttreding. Het lijkt erop dat je, ondanks wat je voormalige werkgever zegt, mogelijk toch recht hebt op de uitbetaling van je overuren. De bepaling in je arbeidsovereenkomst dat niet specifiek genoemde arbeidsvoorwaarden naar de CAO verwijzen, zou ook in jouw voordeel kunnen werken.

Gezien de complexiteit van arbeidsrechtelijke kwesties, is het aan te raden om juridisch advies in te winnen om te beoordelen of je stappen kunt ondernemen om deze betaling te vorderen.

In eerste instantie kan het nuttig zijn om schriftelijk contact op te nemen met je voormalige werkgever om je claim voor het uitbetalen van overuren uiteen te zetten, onder verwijzing naar je CAO en arbeidsovereenkomst.

Als dat niet tot een bevredigende uitkomst leidt, is het verstandig om voor verder advies en mogelijke vervolgstappen contact op te nemen met een jurist of advocaat. Als je een rechtsbijstandsverzekering hebt, kun je deze kwestie daar ook aanmelden. "
----------------
Stichting Rechtswinkel.nl is een landelijk werkende organisatie met studenten en vrijwilligers. Bovenstaand advies is gemaakt op basis van beperkte informatie en is mogelijk onvolledig of zelfs onjuist voor de situatie waarin u zit. Raadpleeg voor uw verdere stappen altijd een jurist of advocaat. Lees disclaimer:https://rechtswinkel.nl/disclaimer

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag