Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Vordering salarisspecificatie

Van mijn werkgever heb ik tot op heden nog nooit een salarisspecificatie gehad.
Ik heb een 0 uren contract (mondeling zonder enige afspraken), en werk er nu al 2 jaar.
Mijn vraag luidt: Tot hoever terug in de tijd kan ik mijn salarisspecificatie terugvorderen?

U hebt wettelijk gezien recht op een specificatie. Het recht om dit (in een procedure) te vorderen verjaart na 5 jaar. Zodra u de werkgever schriftelijk sommeert (bij voorkeur aangetekend) om de specificaties aan u te verstrekken, stopt de verjaring en begint een nieuwe verjaringstermijn van 5 jaar te lopen.

Beoordeel dit antwoord:

Boudewijn is correct. Maar van belang is ook om in elk geval iets van papier te hebben, om de arbeidsrelatie in elk geval aan te kunnen tonen. Wordt uw loon overgemaakt? Dan is dat een goed begin. Als u uw geld contant krijgt, geen arbeidscontract heeft en ook op een andere manier moeilijk kunt bewijzen dat er arbeid is verricht in opdracht van uw werkgever, dan is het voor uw werkgever gemakkelijk om iedere betrokkenheid te (gaan) ontkennen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag