Stel vraag

Politie, Justitie

Particulier


Verzekeringsmaatschappij verhaalt schadeclaim op mij voordat rechtszaak is geweest?

Een jaar geleden ben ik mentaal verward en onder invloed in een auto gestapt, staande gehouden door de politie en daarbij is een agent tot val gekomen die licht lichamelijk letsel heeft opgelopen. Nu moet er nog een rechtszaak komen, hierin wordt hopelijk ook duidelijk in hoeverre ik aansprakelijk word gesteld. Nu heeft de verzekering in de tussentijd contact opgenomen en aangegeven dat de schade bij de desbetreffende agent 1 op 1 op mij wordt verhaald. Ze mogen inhoudelijk niks verduidelijken dus ik weet niet waarvoor of voor hoeveel. Mogen zij dit zomaar doen? [Ik heb in principe aangegeven dat ik niet akkoord ga omdat ik niet weet wat het betreft en er nog geen rechtszaak is geweest]

Een verzekeraar mag inderdaad proberen een schadeclaim te verhalen op een persoon, ook zonder dat er een rechtszaak is geweest. Het is echter niet gegarandeerd dat zij succesvol zullen zijn in deze verhaalactie.

Het hangt van verschillende factoren af. Ten eerste, als de verzekeraar kan aantonen dat jij aansprakelijk bent voor de schade waarvoor zij hebben uitbetaald, kunnen zij de kosten op jou verhalen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij een auto-ongeluk waarbij jij de veroorzaker was.

Een situatie kan echter ook gecompliceerder zijn. Bijvoorbeeld, als de verzekeraar van mening is dat jij de schade opzettelijk hebt veroorzaakt, kunnen zij proberen de kosten op jou te verhalen.

In beide gevallen mag de verzekeraar dit proberen. Echter, je hebt het recht om je tegen deze verhaalactie te verzetten. Als je het niet eens bent met de verzekeraar, kan je overwegen om juridisch advies in te winnen. Een jurist of advocaat kan je helpen je rechten te begrijpen en je adviseren over je beste opties om actie te ondernemen.

Let wel, dit is geen uitputtend juridisch advies. Het is belangrijk dat je een professional raadpleegt die over alle details van jouw specifieke situatie beschikt.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag