Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


vervalt een garage huurcontract wanneer de hoofdhuurder is overleden en de partner(erfgenaam) er geen gebruik van wenst te maken. het is een contract voor onbepaalde tijd en wordt per jaar verlengt. de mogelijkheid van verhuur aan derden is in dit contract uitgesloten

Een huurovereenkomst vervalt niet door de dood van de huurder. Dit is wettelijk bepaald (7:229 lid 1 BW). Als de garage een onderdeel is van de woning mag er niet afgeweken worden van deze regel. Uit uw vraag wordt niet duidelijk of de garage een onderdeel is van de woning (dit kan ook als het geen daadwerkelijk onderdeel is van de woning, maar dit wel in de huurovereenkomst bepaald is, kijkt u dit dus even na in de huurovereenkomst).

Als de garage geen onderdeel is van de woning mag er wel van afgeweken worden en moet u de huurovereenkomst even nakijken op bepalingen hierover. Staan deze er niet in dan heeft u net als bij woonruimte het recht de huurovereenkomst op te zeggen binnen een termijn van zes maanden na het overlijden van de erflater. De precieze opzeggingstermijn is weer afhankelijk van het feit of het woonruimte betreft, bij woonruimte is het een maand, anders kan het iets meer zijn. Als het geen woonruimte is zeg de huur dan op per aangetekende brief.

Heb je zo voldoende informatie om verder te kunnen?

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag