Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Verplicht doorbetalen bij oproepcontract?

Inmiddels 1,5 jaar werkzaam. Ik heb altijd 4 a 5 dagen in de week kunnen werken, voornamelijk van 9 tot 5.
Nu is het zo, dat het bedrijf wat minder omzet draait en niet meer dezelfde uren kunnen aanbieden. Dit zijn voortaan maar 1 a 2 dagen die ze me kunnen aanbieden.
Zijn ze verplicht mij door te betalen ( mijn salaris is er natuurlijk op ingericht elke maand het zelfde te ontvangen) ondanks het oproepcontract

Die kans is zeker aanwezig. Een oproepcontract mag namelijk niet oneindig doorlopen en op een gegeven moment is er sprake van een rechtsvermoeden. Dat houdt in dat er in principe naar het gemiddelde aantal uren van de afgelopen maanden gekeken moet worden.

Uiteindelijk is het afhankelijk van de exacte omstandigheden van het geval. Heeft de werkgever bijvoorbeeld aan de wettelijke vereisten voldaan e.d.?

U kunt via mijn profiel vrijblijvend contact met mij opnemen om uw zaak te bespreken.

Op onderstaande website vindt u wat meer informatie over het oproepcontract en de verplichtingen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/welke-contracten-zijn-er-voor-oproepkrachten

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag