Stel vraag

Werk & Inkomen

Particulier


Verlopen claim op WIA-Aanvulling Plus verzekering.

Geachte medewerkster/ker,

Via mijn werkgever had ik een WIA-Aanvulling Plus Verzekering. Ik heb het -Uniform pensioenoverzicht 2018- bij de rest van mijn papieren bewaard.
Om eerlijk te zijn, ik heb destijds aangenomen dat het om een uitkering zou gaan als ik de pensioengerechtigde leeftijd zou bereiken, maar het gaat om een aanvullende verzekering bij arbeidsongeschiktheid, en de verzekering keert uit als je langer dan twee jaar ziek bent. In mijn geval zou dat in augustus 2012 zijn geweest.

Ik heb contact gehad met de Verzekeraar, waar ik via mijn (inmiddels overleden) werkgever de polis heb afgesloten. Nu is men daar van mening dat de termijn voor een claim is verstreken. Ook geeft men aan dat ze bij wet, de gegevens van hun klanten niet langer dan zeven jaar mogen bewaren. Maar bij het opgeven van mijn polisnummer is mijn werkgever nog steeds bekend, maar heeft men blijkbaar moeite om vast te stellen of hij op het moment van mijn ziekmelding aan zijn betaalverplichting heeft voldaan.

Ik vindt het begrijpelijk, en erken dat ik rijkelijk laat ben. Toch ben ik benieuwd of het wettelijk zo werkt. Kunt u mij wat inzicht geven in mijn positie?
Ik ben namelijk 80 tot 100% arbeidsongeschikt sinds ik na een gecompliceerde longoperatie uit dienst getreden ben. Ik zou in het geval dat ik beter had opgelet, recht hebben op de aanvullende uitkering tot mijn 65e, wat in mijn geval vanaf heden nog twintig jaar zou zijn.

Ik ben zeer benieuwd naar uw reactie, en dank u bij voorbaat voor uw inzet.


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag