Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Verhuurder weigert betaling borgsom?

Met 3 heren in totaal hebben wij een appartement in Nijmegen gehuurd. 2 Huisgenoten waaronder ik willen de waarborgsom graag uitgekeerd krijgen. De overige huisgenoot huurt nog steeds. Verhuurder wil de gestegen energiekosten verrekenen met de waarborgsom (zoals in contract is aangegeven vertelt hij). Maar volgens ons mag dat helemaal niet verrekend worden met elkaar. Het lijkt wel alsof verhuurder zijn eigen artikel 5.1 heeft geschreven in het huurcontract. Want in het model ROZ 2003 dat hij heeft gebruikt staat niet hetzelfde omschreven als bij artikel 5.1.

Ik heb hieronder de mailwisseling op volgorde gezet:

Mail 1 verhuurder:
Beste naam 1, naam 2, naam 3,

Ik heb een afrekening gemaakt na beëindigen van het huurcontract van jullie voor straatnaam 1;

Jullie hebben bij aanvang een borgbedrag betaald van 2900,- euro. Normaal gesproken wordt dit bedrag bijna altijd volledig teruggestort.
Alleen nu is dit een ander verhaal en dat heeft dan alleen maar te maken met de hoge energie prijzen. Ik had tot en met augustus een 3 jarig contract afgesloten dus tot september heb ik geen last gehad van de hoge prijzen, maar na augustus is het maandbedrag van € 377,- omhoog gegaan naar € 1099,-. Dus dit is ook in de laatste 3 maanden van jullie huurcontract het geval geweest.
Dit is één contract ( ook 1 verwarmingsketel) voor de straatnaam 2-4. Dus de kosten worden verdeeld over de 4 woningen. Voor jullie houdt dit in dat dit per maand € 75,- extra per persoon is voor de laatste 3 maanden.
Dit houdt in € 2900,- : 3 = € 966,66 minus 3 x 75,- is € 741,66
Dit bedrag zal ik per persoon terugstorten.
Het rekeningnummer van naam 4 heb ik nog niet.

Mail 2 vanuit mij:
Goedenavond naam 4,

Wij zijn het niet eens met jouw voorstel. Het is namelijk juridisch niet toegestaan om de energiekosten te verrekenen met de waarborgsom. Waarborgsom mag verhuurder alleen inhouden bij huurachterstand of gebreken en daar is geen sprake van. Wij zien daarom graag binnen 1 week de volledige waarborgsom van € 2900,- : 3 = € 966,66 per persoon tegemoet.

Mail 3 verhuurder:

Dag naam 1, naam 2 en naam 3,

Jullie veronderstelling dat de waarborgsom uitsluitend voor huurachterstanden en gebreken is bestemd is niet juist. De waarborgsom is bedoeld als waarborg voor een juiste nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst. Daar hoort de betaling van de servicekosten ook bij. Dit staat ook duidelijk in de huurovereenkomst, zie artikel 5.1
…………Indien er na het einde van de huurovereenkomst geen noodzaak bestaat tot inhouding van de waarborgsom, zal de verhuurder binnen een maand na het einde van de overeenkomst tot terugbetaling van de waarborg¬som overgaan, eventueel verminderd met de door huurder/ gebruiker verschuldigde kosten voor telefoon, verwarming, elektra, gas, water, onderhoud tuin, gemeentelijke belastingen en heffingen, een redelijk bedrag voor schade toegebracht aan het gehuurde, het ontbreken van inventaris en noodzakelijk gebleken schoonmaakwerkzaamheden. Normale slijtage is voor rekening van verhuurder…
Duidelijk is dat het voorschot aan energie dat jullie hebben betaald over de maanden september, oktober en november niet toereikend is voor de werkelijke energiekosten De jaarafrekening van de energie krijg ik in de tweede week van februari 2023. Dan kan ik de afrekening van energie ook maken.
Het eerder aangegeven bedrag van de betaalde waarborgsom ( € 741,66 ) maak ik nu aan jullie over. Medio februari krijgen jullie de afrekening van de energiekosten. Het bedrag van € 675,- dat ik nu nog inhoud zal ik daarmee verrekenen. Het eventueel resterende bedrag daarvan zal ik dan direct aan jullie overmaken.

Tot zover de mailwisseling. Hij heeft het overigens nog niet overgemaakt naar ons.

Hoor graag wat wij kunnen doen om volledige bedrag aan waarborgsom terug te krijgen.


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag