Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Verhuurder 2x ingebreke gesteld en 1 x in verzuim, verhuurder zegt dat het niet mogelijk is contract eenzijdig te ontbinden, moet hiervoor naar rechter. Klopt dit? Hij blijft in gebreke en komt het contract niet na. Moet ik dan deze stappen ondernemen of kan ik gewoon stoppen met het bedrijf?

voor huur is het belangrijk om te weten of het gaat om een woning, beschermde bedrijfsruimte (detailhandel) of kantoorruimte. Kunt u dit laten weten?

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Het betreft huur bedrijfsruimte met inboedel. Inboedel(machines) moet gerepareerd worden, verhuurder wil dit niet doen. Bedrijf dat reparatie moet verrichten eist goedkeuring eigenaar ivm betaling die deels volgens contract voor rekening eigenaar komt en deels voor mij.


Ik neem aan dat u verder wel wilt blijven huren? Dan kunt u de verhuurder nog 1 laatste brief sturen waarin u hem een redelijke termijn biedt (in dit geval gezien het voorafgaande is 5 dagen genoeg) tot reparatie over te gaan, zo niet doet u het zelf en verrekent u de kosten die hij moest betalen met de volgende huurtermijnen.

Beoordeel dit antwoord:

ik denk dat u bedoeld dat u het contract wilt opzeggen en niet verder wilt verhuren aan deze huurder.
In dit geval is er een mogelijkheid het contract via de kanton rechter te laten ontbinden, u kunt er voor kiezen direct te gaan dagvaarden, u kunt ook kiezen om eerst via een jurist of incasso bureau het geld te innen. en daarna te gaan dagvaarden.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag