Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


verhuizen in scheiding met of zonder kind

Indien u in een echtscheidingsprocedure verwikkeld bent en u heeft tezamen kinderen waarover u het gezamenlijk gezag heeft, dan zult u eerst met elkaar moeten overleggen over een voorgenomen verhuizing. Uiteraard hoeft er geen probleem te zijn als u binnen dezelfde stad verhuisd. Het gaat er namelijk om dat u de gezagsuitoefening en het recht op verzorging en opvoeding door de andere ouder niet belemmert met de verhuizing. Uiteraard is het belangrijkste dat de kinderen het contact met beide ouders kunnen blijven hebben en niet worden "weggerukt" uit hun vertrouwde sociale omgeving met vrienden, school en hobby's. Als u van plan bent te verhuizen buiten de regio dan is overleg dus zeker noodzakelijk. Mocht de andere ouder niet instemmen met uw verhuizing dan kunt u hiervoor toestemming vragen aan de rechter.

Beoordeel dit antwoord:

Vaak kunnen praktische vragen m.b.t. de omgangsregeling die voortvloeien uit een verhuizing in overleg worden opgelost. Leg dat dan wel helder vast. Lukt het niet om er onderling uit te komen, ga dan naar een advocaat om dit te regelen. Ook dat voorkomt vaak de gang naar een rechter. Als praten niet lukt zal één van partijen naar de rechter stappen. Hoofdregel is dat mag worden verhuisd en dat vooral praktische regels m.b.t. de omgang onderwerp zullen zijn van de uitspraak van de rechter.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag