Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Verhoging administratieve kosten reden tot contractbreuk?

Vijf jaar geleden hebben wij een contract afgesloten bij een beheerder voor onze VvE. Wij hebben toen een contract afgesloten voor een x bedrag met daarin opgenomen als administratieve werkzaamheden “afrekening stookkosten blokverwarming”.
Nu hebben wij bericht gekregen van onze beheerder dat per 1 januari 2023 de kosten worden verhoogd met de inflatiecorrectie. Daar hebben wij dan ook geen moeite mee. Maar nu stelt de beheerder dat gezien de enorme druk bij de VvE’s met betrekking tot de stookkosten afrekening, zij hiervoor extra kosten in rekening gaan brengen en wel € 15,00 per appartement. In ons geval gaat het om 42 appartementen.
De kascommissie heeft hier bezwaar tegen gemaakt omdat de stookkostenafrekening in het contract is opgenomen.
Als antwoord kreeg de kascommissie 'wij houden vast aan het bedrag, de tijden veranderen'.
Onze vraag is, is hier sprake van contractbreuk en welke stappen kunnen we verder ondernemen?


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag