Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Vaste uren met terugwerkende kracht

Ik was vanaf 4-11-2019 in dienst bij pizzabedrijf als shiftrunner. Vanaf dag 1 tot mijn ontslag op 2 april j.l. heb ik gewerkt als oproepkracht met een nulurencontract. Ondanks dat er in mijn contract een maand opzegtermijn staat en ik hier ook rekening mee hield, mocht ik per direct niet meer komen en heb ik deze maand ook niet uitbetaald gekregen. Wettelijk is de opzegtermijn 4 dagen voor een oproepovereenkomst waar ik achter kwam na enig onderzoek. Voorgaande medewerkers moesten echter altijd die genoemde maand afmaken (wat ik ook graag had gewild vanwege inkomen).
Waar ik echter ook achter kwam was dat ik al geruime tijd een vast contract had moeten hebben. Omdat ik nooit zo bekend was met wat een vast contract zou betekenen heb ik hier ook nooit aanspraak op gedaan.

Ik zou erg graag advies inwinnen over de volgende situatie en berekening, gezien het om een aanzienlijk hoog bedrag gaat. De situatie is beschreven in (een deel van) een e-mail die ik, mits ik zeker genoeg ben van de situatie, wil delen met de werkgever.
-----------------------------------------------
Gezien ik bijna 5 jaar in dienst ben geweest (anciënniteitsdatum 29-08-2017), heb ik geruime tijd recht gehad op een vast aantal uren. Omdat ik in februari 2020 (noch de daaropvolgende jaren) geen aanbod van u heb mogen ontvangen, heb ik met terugwerkende kracht recht op loon over het gemiddeld aantal uren dat u mij had moeten aanbieden.
Het betreft loon uit de jaren 2020, 2021 en 2022, op basis van de uren die ik in de laatste twee maanden van 2018, en in het jaar 2019 tot aan uw overname, bij de vorige werkgever gemiddeld heb gewerkt.
Uit mijn jaaropgave van 2019, en de maanden november en december in 2018, blijkt dat ik over een periode van 12 maanden een totaal aantal loonuren heb gemaakt van 1362,99. Dit komt neer op (naar beneden afgerond), 26 uur per week.
In 2020 heb ik 898 uren gewerkt over 53 weken, wat neerkomt op 17 uren per week. In 2021 was dit 945 uren over 52 weken, wat neerkomt op 18 uren per week. In 2022 werkte ik 202,75 uren met een gemiddelde van 16 uren per week.
Dit betekent dat ik nog recht heb op het volgende:
2020: 477 uren
2021: 416 uren
2022: 130 uren
Dit komt neer op €10.946,10 op basis van een uurloon van €10,70
--------------------------------------------------
Aangezien de gehele situatie op basis is van informatie die ik zelf heb ingewonnen, ben ik op zoek naar mensen die dit kunnen controleren op juistheid.


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag