Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Vanaf 1 augusuts 2012 ben ik in dienst bij een horecabedrijf, ik heb hier een 0 uren contract met bepaalde tijd tot 1 februari 2013. Gemiddeld werkte ik 20/24 uur in de week. In december heb ik een woordenwisseling gehad met de eigenaar en deze wilde van mij af, echter de 2 bedrijfsleiders vinden dat ik mijn werk goed uitvoer en hebben ervoor gezorgd dat ik nog een kans krijg (met tegenzin van de eigenaar) via een 0-uren contract voor 3 maanden (tot 1 mei 2013) van 8 maart tot 15 maart ben ik op vakantie geweest en vanaf die periode maakt de eigenaar zelf de roosters, vorige week heb ik 1 dag gewerkt (5,5 uur) en deze aankomende week ben ik helemaal niet ingeroosterd. Welke rechten heb ik als "0-uren werknemer" en welke plichten heeft hij als werkgever. Ik krijg namelijk het idee dat hij op deze manier toch van mij afkomt.
Alvast bedankt voor uw antwoord,

Geachte heer/mevrouw,

In uw geval zijn er een aantal bepalingen van toepassing. In eerste instantie bestaat er zoiets als ‘rechtsvermoeden omvang van arbeid’ (art. 7:610b BW). Dit betekent dat ingeval een arbeidsovereenkomst (een nul-urencontract valt ook onder dit begrip) ten minste 3 maanden heeft geduurd wordt vermoed dat de omvang van de arbeid gelijk is aan de gemiddelde omvang van de arbeid in de afgelopen 3 maanden. Als uw werkgever geen tegenbewijs kan leveren om dit gemiddelde te ontkrachten is het voor u mogelijk om tot het einde van uw contract het gemiddeld aantal uren te blijven werken. Vanzelfsprekend is het de bedoeling dat deze arbeid geschiedt tegen loon.

Tevens geldt dat uw werkgever u moet oproepen indien er werk ontstaat waarvoor u geschikt bent. Het zou niet redelijk zijn als hij bijvoorbeeld voor dezelfde werkzaamheden iemand anders inhuurt.

Helaas is het voor uw werkgever wel mogelijk om uw contract niet meer te verlengen en waarschijnlijk is dit ook zijn bedoeling.

Als u verdere vragen heeft hoor ik het graag.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag