Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Van mijn ex en zijn nieuwe partner kreeg ik de volgende brief;

"Wijziging alimentatiebetaling per 6 juni 2012
 
Aangezien ...de leeftijd heeft bereikt van 18 jaar wordt hij verondersteld om zelf juridische verantwoording te dragen voor zijn leven.
Daarom is vastgesteld dat de betalingen van alimentatie vanaf het moment dat een kind 18 jaar wordt deze direct aan de 18 jarige zelf wordt overgemaakt.
Wij willen dit vanaf nu ook gaan doen en .....stimuleren door zelf het beheer over zijn bijdrage in het levensonderhoud te laten.
We hebben wel aangegeven hem hiermee te willen helpen door over zijn schouder mee te kijken en aangegeven dat hij moet gaan sparen voor de komende kosten van zijn studie.
Met andere woorden dat hij dus niet de alimentatie moet gaan gebruiken voor onnodige dingen anders dan de kosten van een ziektekostenverzekering, reiskosten of kleding voor zover hij al niet zelf verdient met werkzaamheden.
Wij gaan er van uit dat jij voor al zijn overige verzekeringen hebt gezorgd en deze ook aan hem zal overdragen net zoals de bijdragen zoals studiefinanciering etc."


In het door ons beiden getekende convenant is vastgelegd;
"Met ingang van ...... betaalt de man aan de vrouw een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoedingvandedrienogminderjarigekinderenvanpartijenvan xxx per maand.
De bijdrage wordt jaarlijks, voor het eerst per 1 januari 20.., geïndexeerd.
Partijen hebben de intentie de overeengekomen kinderbijdrage niet te wijzigen.
Deze regeling blijft gehandhaafd als de kinderen na hun achttiende verjaardag nog bij de man of vrouw wonen, tenzij het desbetreffende kind zich daartegen zal verzetten.
Aan een minder- of meerderjarig kind dat zelfstandig woont, betaalt de man de bijdrage in de kosten van verzorging en levensonderhoud of studie aan het kind zelf. Als partijen en het kind in goed onderling overleg niet anders overeenkomen, zal dit zijn de in dit artikel bepaalde alimentatie.
Aanvullend spreken partijen af, ter zake de studiekosten van de kinderen, (vervolgopleiding/ HBO/Universiteit) datzijiederdehelftdaarvanzullenbetalen,zolanghetkindmetredelijkeresultatenenin overleg met hen met een beroepsopleiding bezig is of studeert."

Dit kan hij toch niet doen dan?

Ik lees in het convenant, dat u inderdaad iets anders bent overeengekomen. Als u nog voor het 18+ kind zorgt, kunt u vorderen dat de alimentatie aan uzelf wordt uitgekeerd. Als uw kind desondanks echter zelf het geld ontvangt, dan kunt u aan het kind een bijdrage vragen voor de kost en inwoning.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag