Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Van februari t/m oktober 2012 ben ik werkzaam geweest met een oproepcontract (met uitgestelde prestatieplicht en voor onbepaalde tijd). Hierbij heb ik elke week gemiddeld 38 uren gewerkt in een vast, regelmatig patroon. Nu vertelt men mij op een vrijdag in oktober dat ik maandag niet meer hoef te komen (te weinig werk). Ik ben niet ontslagen, enkel niet opgeroepen.
Mijn vraag is de volgende: dient de werkgever nu mijn loon door te betalen, of is er sprake van een uitwerktermijn? Of kan hij zeggen dat ik vanaf die maandag werkloos ben en bij het CWI/UWV aan moet kloppen?

Als je drie opeenvolgende maanden elke week of tenminste twintig uur per maand werkt, dan kun je jegens de werkgever beroepen op het rechtsvermoeden dat er een arbeidsovereenkomst bestaat. Als dat zo is dan moet de werkgever jou doorbetalen.

Beoordeel dit antwoord:

De eerste zes maanden kan een werkgever schriftelijk overeenkomen, bijvoorbeeld in een arbeidscontract, dat indien er geen werk is, u geen loon ontvangt. U bent echter al langer dan zes maanden aan het werk. Indien er dan geen werk meer is en u niet meer opgeroepen wordt, dient uw werkgever u het loon door te betalen. Dit is enkel anders indien in de toepasselijke CAO langer dan zes maanden is toegestaan, wat niet veel voorkomt. Van belang is in ieder geval dat u aangeeft (bij voorkeur schriftelijk) dat u beschikbaar bent en blijft voor het verrichten van werkzaamheden. U heeft dan recht op loon, ook indien u niet opgeroepen wordt. Overigens wordt ook wel door rechters geaccepteerd dat het niet meer oproepen gelijk staat aan opzegging van de arbeidsovereenkomst. In dat geval is dan onregelmatig opgezegd en kunt u gefixeerde schadevergoeding vorderen. Mocht u nog vragen hebben of juridische bijstand wensen, dan kunt u uiteraard altijd contact met mij opnemen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag