Stel vraag

Particulier


U schrijft:
......Daarna kan (i.c.) het bestuursorgaan de 'tegenaanval' inzetten door incidenteel hoger beroep in te stellen. Dat kan binnen 6 weken nadat de gronden van uw beroep aan het bestuursorgaan zijn toegezonden.' ....

De additionele vraag is nu:

Kan het bestuursorgaan incidenteel hoger beroep instellen VOORDAT mijn hoger beroep wordt behandeld, dus VOOR DE UITSPRAAK van mijn hoger beroep?

OF kan het bestuursorgaan pas incidenteel hoger beroep instellen NADAT mijn hoger beroep is behandeld, dus NA DE UITSPRAAK van mijn hoger beroep (die gegrond of ongegrond is verklaard)?

====================================
Geachte jurist(e),

De rechtbank heeft mijn BEROEP tegen een bestreden besluit van bestuursorgaan ongegrond verklaard. Tegen deze uitspraak staat voor mij (de eiser) en het bestuursorgaan (de verweerder) hoger beroep open binnen 6 weken na datum verzending uitspraak.

Mijn vraag aan u is volgende:

Als ik als eiser HOGER BEROEP zou instellen bij het CRvB en het bestreden besluit zou door de CRvB toch gegrond verklaard worden, bestaat dan voor de verweerder OOK de mogelijkheid om tegen deze uitspraak van de CRvB hoger beroep in te stellen?

Betekent in voorgaande vraag dat verweerder dan INCIDENTEEL HOGER BEROEP kan instellen of interpreteer ik dit gegeven onjuist?

Met vriendelijke groet.


Omdat uw beroep ongegrond is verklaard, is het niet te verwachten dat het bestuursorgaan nu (als eerste) hoger beroep zal instellen. Dat zal u mogelijk zelf doen.
Daarna kan (i.c.) het bestuursorgaan de 'tegenaanval' inzetten door incidenteel hoger beroep in te stellen. Dat kan binnen 6 weken nadat de gronden van uw beroep aan het bestuursorgaan zijn toegezonden.'
Daarna wordt de procedure vervolgd, met of zonder incidenteel beroep. De CRvB zal beide hoger beroepen tegelijkertijd behandelen.


Betreft: bestuursrecht/sociale zekerheidsrecht (aow)

Geachte jurist(e),

De rechtbank heeft mijn BEROEP tegen een bestreden besluit van bestuursorgaan ongegrond verklaard. Tegen deze uitspraak staat voor mij (de eiser) en het bestuursorgaan (de verweerder) hoger beroep open binnen 6 weken na datum verzending uitspraak.

Mijn vraag aan u is volgende:

Als ik als eiser HOGER BEROEP zou instellen bij het CRvB en het bestreden besluit zou door de CRvB toch gegrond verklaard worden, bestaat dan voor de verweerder OOK de mogelijkheid om tegen deze uitspraak van de CRvB hoger beroep in te stellen?

Betekent in voorgaande vraag dat verweerder dan INCIDENTEEL HOGER BEROEP kan instellen of interpreteer ik dit gegeven onjuist?

Met vriendelijke groet.


Omdat uw beroep ongegrond is verklaard, is het niet te verwachten dat het bestuursorgaan nu (als eerste) hoger beroep zal instellen. Dat zal u mogelijk zelf doen.
Daarna kan (i.c.) het bestuursorgaan de 'tegenaanval' inzetten door incidenteel hoger beroep in te stellen. Dat kan binnen 6 weken nadat de gronden van uw beroep aan het bestuursorgaan zijn toegezonden.'
Daarna wordt de procedure vervolgd, met of zonder incidenteel beroep. De CRvB zal beide hoger beroepen tegelijkertijd behandelen.

Ik kan het niet anders maken dan het is: u stelt hoger beroep in, daarna krijgt het bestuursorgaan de kans hoger beroep in te stellen (dat is het incidenteel hoger beroep), en daarna volgt de rest van de procedure met aan het eind de uitspraak van de bestuursrechter. Beide beroepen zullen dus per definitie vóór de uitspraak worden ingediend.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag