Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Twee jaar geleden ben ik ziek uit dienst gegaan bij mijn werkgever. Sinds mei 2012 moest ik vanuit de ziektewet de Werkloosheidswet in. De berekening van mijn ww hebben ze verekend op basis van wat ik in het laatste jaar bij mijn laatste werkgever heb verdiend. Dit was 70% vaan wat ik eigenlijk hoorde te verdiennen, aangezien ik ziek thuis zat.
Nu is mijn ww dus 70% van mijn laatst verdiende loon, dat dus al 70% was. Hierdoor kan ik met moeite mijn vaste lasten iedere maand betalen of laat staan boodschappen doen.
Nu is mijn vraag: Heeft het UWV het wel goed berekend? Is het n iet bedoeling dat ze mijn dagloon verrekenen op de 100% van mijn contractsalaris?

Komt of kwam u niet (meer) in aanmerking voor een WIA-uitkering (Wet Inkomen en Arbeid), nu u ziek was en/of bent? Zie daarvoor www.rijksoverheid.nl. Indien u al een WIA-uitkering had en deze is beëindigd, is het de vraag of die beëindiging rechtmatig en redelijkerwijs is geschied. Ik adviseer u daarover graag.

De hoogte van de WW-uitkering is de eerste twee maanden 75% en zakt daarna pas terug naar 70%. In zoverre ontvangt u dus te weinig, indien uw ZW-uitkering steeds op basis van 70% is afgewikkeld.
Het dagloon is 1/261 deel van het loon dat u in de periode in het jaar voorafgaande aan het recht op WW verdiende in de dienstbetrekking waaruit u werkloos bent geworden. Dat heeft het UWV blijkbaar als uitgangspunt genomen en daarvan 70% genomen. Echter in artikel 12 van de Ziektewet (ZW) blijkt dat het ZW-dagloon gelijk is aan de grondslag voor de WW-uitkering. Uit dat artikel blijkt immers dat het ZW-dagloon bij arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld op het WW-dagloon en dat de ZW-uitkering dan in de plaats komt van een WW-uitkering. Het gaat dus om een herleving van het recht op WW, nadat dit was geëindigd omdat u een ZW-uitkering ontving. Het standpunt van het UWV is derhalve onjuist, want dat komt erop neer dat u eigenlijk nu met een enorme verlaging van uw WW-uitkering te maken krijgt. Ik adviseer u dan ook bezwaar aan te tekenen. Let u erop dat u dat binnen 6 weken dient te doen, te rekenen vanaf de dagtekening van de brief met daarin het besluit met de (foutieve) bepaling van de hoogte van uw uitkering. U kunt eventueel een pro forma bezwaar indien en de gronden later aanvullen, indien u in tijdnood komt. Indien u hierbij hulp behoeft, aarzel dan niet mij te benaderen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag