Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Toen ik begon met mijn opleiging (2011-2012) waren de regels dat je na het halen van je propedeuse altijd naar het volgende jaar kon ook al had je niet al je studiepunten van het vorige jaar. Dus als je in de tweede 50 studiepunten had gehaald ipv de 60 mocht je gewoon naar het derde jaar en de herkansingen samen met de vakken van het derde jaar maken.

Nu hebben ze de OER veranderd en mag je niet meer naar het volgende jaar als je meer dan 8 punten mist. Dit is nu bij mij het geval. Maar omdat ze deze regels pas aan het einde van vorig jaar hebben ingevoerd hebben we ons er niet op kunnen voorbereiden. Bijv. door herkansingen eerder te maken.

Op dit moment zou ik omdat ik 2 punten teveel mis volgens de nieuwe regels 1 heel jaar extra moeten doen omdat ik de lessen van het volgende (derde) jaar niet mag volgen.

Mijn vraag: Mogen ze die regels zomaar veranderen? Ook als het ten nadelen is van de huidige studenten?

De term propedeuse doet mij vermoeden dat u een opleiding in het hoger onderwijs volgt. De Wet op het Hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs is dan van toepassing.

Bij de meeste OER regelingen is terugwerkende kracht uit den boze (vaak wordt een verbod daarop expliciet opgenomen). Zeker als dat negatief uitpakt voor de student. In de OER staat hoogstwaarschijnlijk ook een klachtenprocedure. Het lijkt mij zeer raadzaam om die te volgen. Mocht de klacht worden afgewezen, dan staat er beroep open bij Het College van Beroep voor het hoger onderwijs.

Daarnaast kunt u zich wenden tot de studentenraad van de faculteit en de vertrouwenspersoon van de universiteit. Zij hebben vaak invloed op de invoering van nieuwe regels binnen de faculteit en u verder de weg wijzen. Tot slot zou u uw situatie kunnen bespreken bij de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Zij kunnen u ook verder helpen en verlenen ook rechtshulp.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag