Stel vraag

Consument, Verzekering, Schade

Particulier


Terugvorderen aanbetaling na koop gebrekkige camper?

Ik heb een bus-camper gekocht met inruil van mijn huidige camper en een bijbetaling (€ 8.500,00). Daarvoor heb ik € 2000.00 aanbetaald. Na de aankoop heeft mijn huidige camper (buiten mijn schuld) water in de motor gekregen en moet de motor vervangen worden voor €13.000,00. Reparatie én bijbetaling kan ik me financieel niet veroorloven en ik heb de verkoper verzocht de koop te ontbinden. Kan ik (een deel van) de aanbetaling terugvorderen?

Het recht op teruggave van de aanbetaling bij ontbinding van de koop hangt af van de omstandigheden en eventuele gemaakte afspraken. Tenzij er in het koopcontract een clausule is opgenomen die stelt dat de aanbetaling bij ontbinding ingehouden mag worden, heb je in principe recht op teruggave van het volledige bedrag. De verkoper kan wel proberen kosten te verhalen die hij heeft gemaakt met het oog op de uitvoering van het contract. Echter, het moet wel redelijk zijn om deze kosten op jou te verhalen.

In jouw specifieke geval speelt mogelijk een complicerende factor een rol, namelijk dat de schade aan jouw huidige camper is gebeurd na het sluiten van de koop. Het is denkbaar dat de verkoper zich beroept op het feit dat dit jouw risico is en dat hij daarom de koop niet wil ontbinden. Hiervoor zou je de overeenkomst en de omstandigheden van het gebrek moeten bekijken.

Het kan raadzaam zijn om juridisch advies te vragen om de specifieke omstandigheden en het koopcontract te beoordelen. Daarnaast is het bij commerciële transacties altijd het beste om eerst te proberen een minnelijke oplossing te bereiken met de andere partij, bijvoorbeeld door middel van een gesprek of correspondentie. Als dit niet leidt tot een oplossing, is juridische bijstand een volgende stap.
"
----------------
Stichting Rechtswinkel.nl is een landelijk werkende organisatie met studenten en vrijwilligers. Bovenstaand advies is gemaakt op basis van beperkte informatie en is mogelijk onvolledig of zelfs onjuist voor de situatie waarin u zit. Raadpleeg voor uw verdere stappen altijd een jurist of advocaat. Lees disclaimer:https://rechtswinkel.nl/disclaimer

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag