Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Terugbetaling samenwoonkosten door ex?

Beste heer/mevrouw, Deze vraag stel ik voor mijn zusje, die in een moeilijke situatie is gekomen met haar ex-vriend. Ik wil haar graag helpen en (eventueel) voor de advocaatkosten betalen, maar we willen eerste weten wat wel of niet kan. Hopelijk kunt u ons in de juiste richting wijzen. Mijn zusje heeft een woning gekocht met haar vriend en ze hebben er 2 jaar samen in gewoond. Omdat mijn zusje (studie)schulden had, hebben ze de woning op zijn naam gezet, zodat ze genoeg krediet zouden krijgen voor de aankoop. Verder heeft haar vriend een samenlevingscontract opgesteld (hij heeft Fiscaal Recht gestudeerd) met afspraken over de woonkosten, i.e. alle kosten m.b.t de aankoop, onderhoud en eventuele verkoop van de woning, inclusief onroerendgoedbelasting, heffingen en dergelijke.
Maar nu gaan ze scheiden en haar vriend is van mening dat de woning van hem is, aangezien het op zijn naam staat. Wat blijkt is dat mijn zusje een samenlevingscontract heeft getekend dat onevenredig in zijn voordeel is, zonder een derde partij te betrekken, want zij was verliefd op hem en vertrouwde hem dus teveel. Op het contract staat letterlijk dat als hij de woning verkoopt, de netto winst/verlies tussen hen verdeeld zou worden, in verhouding tot hun bijdrage aan de woonkosten; maar dat als ze zouden scheiden zonder de woning te verkopen, dat mijn zusje uit de woning moet gaan en dat zij alleen een vergoeding van hem zou krijgen, gelijk aan haar totale bijdrage aan de woonkosten en ongeacht de onderliggende waarde van de woning. In andere woorden, volgens het contract beslist hij of zij wel of niet recht heeft op het meeprofiteren van een waarde toename van de woning. Nu heeft hij het met haar uitgemaakt en wil natuurlijk de woning behouden (welke ondertussen naar schatting zo'n 30% waardevoller is geworden), maar wil haar niet compenseren voor de waarde toename van de woning, terwijl zij dezelfde prijs-gerelateerde risico heeft gedragen als hem. Mijn zusje heeft altijd 1/3 van alle woonkosten betaald (inclusief notaris, aankoopkosten, etc) en heeft naar mijn mening recht op 1/3 van de netto winst als gevolg van waardestijging van de woning. Daarnaast wil hij haar bijdrage aan de woonkosten (wat hij dus wel volgens het contract moet betalen) niet in één keer betalen. Hij wil nu de helft betalen en de andere helft als zij verhuisd is. Dit vinden ik gewoon niet kunnen, want het is haar geld en zij heeft het ook nodig om te verhuizen; hij heeft bovendien al bewezen dat hij niet te vertrouwen is, dus wie weet wanneer zij die tweede helft zou krijgen. Denkt u dat mijn zusje kans maakt als ze juridische acties neemt tegen haar ex-vriend, m.b.t haar recht op compensatie voor de waardestijging van de woning en/of m.b.t de terugbetaling van haar bijdrage aan de woonkosten? Alvast van harte bedankt voor uw help. Ik kijk uit naar uw antwoord.


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag