Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Terugbetaling eindafrekening na uitdiensttreding.

Ik ben nu bijna 2 jaar uit dienst bij een organisatie. Door een administratieve fout is er bij de eindafrekening 2x een bedrag van +/_ €335 uitbetaald. Nu ontving ik vandaag een brief om het teveel uitbetaalde bedrag over te maken. Hoe zit dit juridisch?

Indien het juist is dat het betreffende bedrag eenmaal teveel is uitgekeerd, dan is het onverschuldigd betaald en bent u verplicht het terug te betalen. Indien u wellicht nog een (ander) bedrag tegoed zou hebben van uw ex-werkgever, wat ik niet aanneem, zou u kunnen verrekenen.

Beoordeel dit antwoord:

Wist u het of kon u het weten? That`s the question. Bij te veel salarisbetaling hoeft u het in principe niet terug te betalen. Immers salaris geeft men (direct) uit. Het wordt anders wanneer u het wist of had moeten weten.

Wanneer u het geld niet terug betaalt, dan moet de werkgever naar de kantonrechter. Voor dit soort bedragen doet men dat meestal niet. Dit is echter wel een (beperkt) risico dat u neemt

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag