Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Termijn bij reageren op cyclusverslag?

Maandag 21 november heb ik het eerste gesprek van een 3-jarige cyclus gesprekken gevoerd met mijn interim-directeur. Hij zou daar een verslag van maken, dat mag ik niet wijzigen, ik mag wel mijn reactie geven. Binnen welke tijd moet ik die reactie geven? Ik ben het namelijk dermate niet eens met het verslag, dat ik hier (misschien ook met een jurist) grondig naar wil kijken en geen fouten wil maken. Dus vraag 2: kunnen jullie mij helpen met mijn reactie op het verslag?


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag