Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Tegenwoordig ontvang ik regelmatig brieven van bijvoorbeeld waterschap, belastingdienst en gemeente met een gescande handtekening. Naar mijn mening zijn er 2 soorten handtekeningen: echte (met de hand geschreven), of onechte (=valse?). En een gescande handtekening printen is derhalve een valse handtekening.
Graag uw juridisch advies hierover.

Kijkt u even op:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/digitale-overheid/vraag-en-antwoord/wat-is-een-elektronische-handtekening.html

en hier:

http://wetten.overheid.nl/BWBR0015046/geldigheidsdatum_03-11-2014

Beoordeel dit antwoord:

Er zijn inderdaad uitspraken waarin de Afdeling uitdrukkelijk accepteert dat brieven aan burgers niet fysiek ondertekend zijn. In bestuursrechtelijke procedures kan er echter wel degelijk verschil zijn tussen 'echte' en digitale handtekeningen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bijna een jaar geleden het College van GS van Zuid-Holland daarvoor op de vingers getikt: dit college had namelijk hoger beroep ingesteld en dit beroepschrift niet fysiek maar alleen digitaal ondertekend. Aangezien een beroepschrift op grond van de wet (Awb) ondertekend MOET worden, is het College niet-ontvankelijk verklaard in die procedure.

Fysieke ondertekening van besluiten heeft natuurlijk ook een duidelijke functie: transparantie van besluitvorming en de mogelijkheid dat de burger de bevoegdheid (bv. mandaat) kan controleren én kwaliteitscontrole. Bovendien lijkt het wel zo fatsoenlijk van een bestuursorgaan. Immers, de burger dient zijn brieven aan de overheid ook te ondertekenen met een fysieke handtekening of een speciale digitale (DigiD), anders is hij niet-ontvankelijk.

Het feit dat er ondertekend moet worden is overigens wettelijk vastgelegd, maar de exacte manier waarop (nog) niet.

Beoordeel dit antwoord:

Antwoord verduidelijkt

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag