Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


sinds week 19 krijgen wij te weinig uren uitbetaald ik ben taxichauffeur en wij krijgen niet de uren die wij gereden hebben ik kom zelf 26 uur tekort er zijn ook chauffeurs die nog meer uren tekort hebben gekregen kunt u ons ook raad geven wat wij hier aan kunnen doen?
bij het bedrijf zelf wordt er niet op onze klacht gereageerd of de chauffeur krijgt ontslag ik hoop dat u ons kunt helpen

U kunt uw werkgever ingebrekestellingen vanwege het niet betalen van uw loon u kunt refereren aan art 7:625 Bw hier is bepaald dat u aanspraak kunt maken op een verhoging wegens vertraging de verhoging begint vanaf de 4e tot en met de 8e dag a 5% per dag en voor elke verdere dag 1% per dag tot een maximum van 50% van het verschuldigde loon.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag