Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Sinds 1 augustus heb ik de sleutel van me koophuis. de tweede week in augustus liet ik het van binnen schilderen door een schilder, die vertelde mij dat de verf in een bovenhoek van de woonkamer niet goed pakte, dat er lekkage zou geweest zijn. omdat het toen zomer was merkte ik er niet veel van. half september werd het slecht weer en werd de lekkage meer zichtbaar, en de verf bladerde in de bovenhoek, ik heb eerste week oktober contact gezocht met de makelaar. dan gaan er weer een aantal weken overheen voor er actie wordt ondernomen, inmiddels is vorige week een loodgieter bij me geweest om de schade in te schatten, die constateerde dat de dakgoot (waar de lekkage vandaan komt) kuis verrot is op alle punten, de gaten zitten in het zink en lood, het houtwerk er onder is door gerot/verrot. de vorige bewoner heeft met een handmatig smeermiddel/teer af en toe slechte plekken bedekt, maar is naar mijn mening uitstel van het probleem, het was dus voor hem al bekend dat de goot slecht was zonder het mij gemeld te hebben (maar blijft tegen de makelaar en mij wel volhouden dat hij geen kennis heeft genomen van het probleem). alles moet vervangen worden aldus de loodgieter, hij twijfelde geen moment daar over. hij vertelde mij dat het 5 a 6 jaar geleden al vervangen had moeten worden. na contact met de vorige bewoner loopt het botsend, hij houd zijn poot stijf omdat hij vind dat de lekkage in mijn periode is ontstaan, de kosten gaan ca 1700,- euro bedragen, ik vind dat hij verantwoordelijk is voor de schade, omdat het een verborgen gebrek is. graag hoor ik u advies wat ik het beste kan doen.

Beste vraagsteller,
U kunt gelijk hebben dat de verkoper gehouden is tot het betalen van de schade. Het is namelijk wel zo dat een verborgen gebrek ook echt verborgen moet zijn geweest, en niet gemakkelijk door eigen onderzoek op te sporen.
Aan de andere kant als de verkoper willens en wetens de lekkage en het probleem heeft verzwegen en verdoezeld, zou u hem een aansprakelijkstelling kunnen sturen voor de (ontstane) schade.
De basis hiervoor is wanprestatie of non conformiteit, en ten tweede,
dwaling.
Het is wel van belang dat uw brief juridisch gemotiveerd wordt zodat de verkopende partij weet dat u serieuze stappen zal ondernemen mocht hij niet meewerken.
succes!

Beoordeel dit antwoord:

Ik adviseer u het volgende te doen:
- Het gebrek zo snel mogelijk schriftelijk melden bij de verkoper met een brief waarin u het aangetroffen gebrek omschrijft. Op die manier kunt u bewijzen dat u kort na ontdekking van het gebrek hebt geprotesteerd. Juridisich is dat van groot belang.
- Ik adviseer u op schrift te laten stellen door een deskundige (zoals een klusjesman, schilder of onderhoudsbedrijf) dat het gebrek niet in de korte periode tussen ontvangst van de sleutel en heden kan zijn ontstaan.
- U zult de vervolgens de verkoper schriftelijk aansprakelijk moeten stellen en hem in de gelegenheid moeten stellen het gebrek op eigen kosten te verhelpen.
- Maakt de verkoper geen gebruik van de geboden mogelijkheid, dan mag u het gebrek zelf laten verhelpen en kunt u de kosten op de verkoper verhalen.
- Van belang is nog wel dat in art. 5.1 van uw koopcontract vermoedelijk staat dat de woning wordt overgedragen met alle zichtbare en onzichtbare gebreken. Met die bepaling wordt de aansprakelijkheid van de verkoper uitgesloten, ook voor verborgen gebreken. Artikel 5.3 stelt echter dat de woning geschikt moet zijn voor normaal gebruik als woonhuis. Gezien de ernst van de klachten vind ik het verdedigbaar dat daarvan in dit geval geen sprake is. Bovendien had de verkoper het gebrek moeten melden, althans, als vast staat dat de vorige eigenaar de slechte plekken optisch heeft weggewerkt zonder het dieperliggende probleem aan te pakken.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag