Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Schenking verrekenen met broer?

Ik krijg van mijn opa en moeder een schenking van tweemaal € 27.231 voor het kopen van mijn huis. Nu heb ik ook een lieve broer en wij zouden graag als familie vast laten leggen dat (bijvoorbeeld wanneer ik mijn huis weer verkoop) de helft van de schenking naar hem gaat. Nu is mijn vraag hoe we dit het beste vast kunnen laten leggen. Ik krijg nu dus € 54.462 voor het kopen van mijn huis. Kan ik dan bijvoorbeeld voor de helft een schuldbekentenis doen aan mijn broer? Of zijn er andere opties?

Het is inderdaad mogelijk om een overeenkomst vast te leggen waarin je belooft de helft van de schenking aan je broer te geven. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een schuldbekentenis, maar in jouw geval zou een notariële akte wellicht passender zijn. Dit geeft namelijk extra zekerheid en heeft formele waarde, terwijl een onderhandse akte (een schuldbekentenis) informeel is en aangevochten kan worden.

In de notariële akte kan vastgelegd worden dat je een schuldbekentenis doet aan je broer voor de helft van de schenking. Dat betekent dat jij de helft van het bedrag aan je broer schuldig bent. Het is dan wel belangrijk om afspraken te maken over wanneer je het bedrag aan je broer betaalt. Gaat dat bijvoorbeeld in termijnen, of in één keer wanneer je je huis weer verkoopt?

Het is van belang na te denken over eventuele uitzonderingen of verschillende scenario's. Wat als je je huis niet verkoopt, maar er bijvoorbeeld een hypotheek op neemt? Ook is het van belang te letten op eventuele fiscale consequenties. Schenken boven een bepaald bedrag kan leiden tot schenkbelasting. Over de totale schenking aan je broer kan wellicht ook belasting verschuldigd zijn.

Het is dus raadzaam om een notaris te betrekken bij het opstellen van een dergelijke regeling. Deze kan je wijzen op mogelijke valkuilen en kan ervoor zorgen dat de akte voldoet aan alle eisen van het Nederlandse recht.

Let wel op: bovenstaand advies is enkel een richtlijn. Het is altijd verstandig eerst juridische hulp te zoeken voordat je een dergelijke overeenkomst aangaat. Elk geval kan namelijk uniek zijn en juridische hulp kan helpen om rekening te houden met alle individuele aspecten van een zaak."
----------------
Stichting Rechtswinkel.nl is een landelijk werkende organisatie met studenten en vrijwilligers. Bovenstaand advies is gemaakt op basis van beperkte informatie en is mogelijk onvolledig of zelfs onjuist voor de situatie waarin u zit. Raadpleeg voor uw verdere stappen altijd een jurist of advocaat. Lees disclaimer:https://rechtswinkel.nl/disclaimer

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag