Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Reiskosten volgens Cao VVT terugbetalen na einde dienstverband

Mijn werkgever wil dat ik naast studiekosten ook reiskosten terug betaal als ik na diplomering niet 1 jaar voor hun blijf werken .
Ik had niet goed in mijn studieovereenkomst gezien toen ik tekende dat ik ook reiskosten moet terugbetalen.
Maar inprincipe is dit toch een nietig beding ,omdat in de CAO VVT en dan gaat het om Thuiszorg gewoon reiskosten verplicht gegeven moet worden aan een werknemer, omdat het werktijd is om van client naar cliënt te gaan.Maar dan heb je ook nog woon-werk reiskosten .

Hoe zit dit precies.Mogen ze dit doen ?

Het is begrijpelijk dat je wilt weten of je werkgever de reiskosten van jou kan vorderen. Over het algemeen is het zo dat reiskosten die een werkgever vergoedt, worden gezien als noodzakelijke kosten om je werk te kunnen doen. Dit geldt vooral voor kosten die worden gemaakt om van cliënt naar cliënt te reizen, zoals bij thuiszorg het geval is.

De terugvorderbaarheid van deze kosten kan men zien als afhankelijkheid van een paar factoren. Ten eerste zijn de voorwaarden die in je contract of studieovereenkomst zijn gesteld belangrijk. Daarnaast kan een cao, zoals de cao VVT, specifieke bepalingen hebben die van invloed zijn. In deze cao kan bijvoorbeeld staan dat reiskosten niet teruggevorderd kunnen worden.

Als de cao VVT bepaalt dat reiskosten moeten worden betaald aan de werknemer, dan kan dit voorrang hebben boven wat er in je individuele contract staat. De individuele afspraken tussen jou en je werkgever mogen in principe niet afwijken van de cao in het nadeel van de werknemer. Echter, vaak is de bepaling of deze kosten terugbetaald moeten worden afhankelijk van de specifieke voorwaarden die in je studieovereenkomst zijn neergelegd.

Het is dus belangrijk om je studieovereenkomst zorgvuldig te lezen en eventueel juridisch advies in te winnen om te begrijpen hoe dit in jouw geval zit. Het zou raadzaam kunnen zijn om contact op te nemen met een jurist of advocaat om je situatie in detail te bekijken."
----------------
Stichting Rechtswinkel.nl is een landelijk werkende organisatie met studenten en vrijwilligers. Bovenstaand advies is gemaakt op basis van beperkte informatie en is mogelijk onvolledig of zelfs onjuist voor de situatie waarin u zit. Raadpleeg voor uw verdere stappen altijd een jurist of advocaat. Lees disclaimer:https://rechtswinkel.nl/disclaimer

Graag nodig ik u uit om bovenstaand antwoord te beoordelen, zodat wij kunnen leren van uw reactie.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag