Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Rechten stichting (mandeligheid) in geval van ondeugdelijke lantaarnpalen?

Sinds 2021 wonen wij met 14 huishoudens op een voormalig boerenerf. De vorige eigenaren (2 broers) hebben een project gemaakt en de grond verkocht.
In het project zijn 11 schuurwoningen gerealiseerd. Deze woningen zijn eigendom van de individuele eigenaren, maar de straat, de straatverlichting en een deel groenvoorziening is voor ons gezamenlijk. Hiervoor is een stichting (mandeligheid) in het leven geroepen.
Bij de start van het project is door de vorige eigenaren gekozen voor deze lantaarnpalen die op een mood bord waren voorgelegd.
Op dit mood bord zijn de palen vooraf bewerkt en/of hebben een betonvoet ter voorkoming van optrekkend vocht.
De 7 opgeleverde houten lantaarnpalen hebben na 2 jaar al gebreken. Bij controle blijkt dat de houten palen door vocht kromtrekken en/of verdraaien.
De huidige lantaarnpalen zijn bij plaatsing niet vooraf behandeld tegen optrekkend vocht en ook niet geplaatst op een betonvoet.
De leverancier is ter plaatse geweest en geeft aan dat de palen onbewerkt zijn aangeleverd aan het groenbedrijf die de palen hebben geplaatst.
De leverancier geeft aan dat zij 2 palen willen vergoeden, maar het groenbedrijf wil ons hiervoor wel arbeidsuren in rekening brengen.

Wat betreft de officiële oplevering is nog niet duidelijk of deze heeft plaatsgevonden en/of wanneer.

Namens de stichting heb ik de volgende vragen:
1. Hoeveel garantie hebben wij na oplevering van de lantaarnpalen?
2. Als wij garantie hebben, moeten wij dan opdraaien voor de te maken onkosten?
3. Als blijkt dat er helemaal geen officiële oplevering heeft plaatsgevonden, wat is dan onze rechtspositie?

Dit zijn zeer specifieke vragen. De antwoorden hangen grotendeels af van de exacte omstandigheden en de contracten en overeenkomsten die gesloten zijn. Ik kan u echter wel enige algemene informatie geven over deze zaken.

1. De garantieperiode na oplevering van een project kan variëren en is vaak bepaald in de overeenkomst tussen de projectontwikkelaar en de stichting. Zelfs als er geen expliciete garantie is, kunnen er nog consumentenrechten zijn die bepaalde verwachtingen scheppen over de levensduur van zulke producten zoals lantaarnpalen. Vaak wordt er een garantie van enkele jaren geboden op dergelijke producten, maar dat hangt sterk af van de specifieke situatie.

2. Over het algemeen, als er een gebrek is dat onder de garantie valt, zou de leverancier verantwoordelijk moeten zijn voor de kosten van de reparatie of vervanging, inclusief de arbeidskosten. Echter, zoals eerder gesteld, hangt dit af van de specifieke overeenkomst tussen de partijen.

3. Als er geen officiële oplevering heeft plaatsgevonden van de lantaarnpalen, zou de stichting mogelijk de overeenkomst kunnen ontbinden of nakoming kunnen eisen, afhankelijk van de exacte omstandigheden. Echter, als het project officieus in gebruik is genomen, kan dit gezien worden als een impliciete oplevering, zelfs als er geen officiële opleverdatum is vastgesteld.

Omdat dit complexe zaken zijn die sterk afhankelijk zijn van de exacte situatie en overeenkomst, zou ik u adviseren contact op te nemen met een advocaat die gespecialiseerd is in bouwrecht en/of onroerend goed. Deze professinals hebben de specifieke kennis en ervaring om u verder te helpen."
----------------
Stichting Rechtswinkel.nl is een landelijk werkende organisatie met studenten en vrijwilligers. Bovenstaand advies is gemaakt op basis van beperkte informatie en is mogelijk onvolledig of zelfs onjuist voor de situatie waarin u zit. Raadpleeg voor uw verdere stappen altijd een jurist of advocaat. Lees disclaimer:https://rechtswinkel.nl/disclaimer

Graag nodig ik u uit om bovenstaand antwoord te beoordelen, zodat wij kunnen leren van uw reactie.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag