Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Rechten bij schending privacy door werkgever?

Mijn leidinggevende (=mijn casemanager & partner van de directeur) bespreekt mijn medische situatie met anderen. Vorig jaar is dat eenmalig gebeurd (daar heb ik niets van gezegd), maar begin dit jaar ben ik om dezelfde reden nogmaals uitgevallen. Zij heeft met de bedrijfsarts gesproken en mijn gehele medische situatie verteld. Mijn verbazing was groot toen ik een afspraak met hem had, dat hij alles al wist. Ditmaal heb ik wel aangegeven bij mijn leidinggevende dat ik het hier niet mee eens was gezien de privacy wetgeving. Zij zag haar fout niet in “omdat zij geen kwade bedoelingen had”. Ik ben er inmiddels ook achter gekomen dat zij e.e.a. besproken heeft met een nieuwe leidinggevende (niet mijn nieuwe leidinggevende) en met de later aangestelde externe casemanager. Eerst was mijn leidinggevende mijn casemanager (is zij voor iedereen). Echter, we hebben een voortgangsgesprek gehad waarin ik het gevoel had onder druk gezet te worden weer aan het werk te gaan. Ik heb dit met de bedrijfsarts besproken en samen zijn we tot de conclusie gekomen om in een mail dit gevoel te melden. Dit viel helemaal verkeerd en enkele dagen later kreeg ik een mail dat ik een externe casemanager toegewezen kreeg. Vanwege drukte zouden voortaan alle langdurig zieken begeleid worden door deze externe casemanager werd gemeld. Dit is echter niet het geval. Na mijn is een collega langdurig ziek geworden en mijn leidinggevende is gewoon haar casemanager. Bovendien werd ik ook meerdere keren niet uitgenodigd voor bedrijfsuitjes. Ieder ander werd wel uitgenodigd, zelfs uitzendkrachten. Inmiddels heb ik een gesprek gehad met mijn leidinggevende om bepaalde zaken op een rijtje te krijgen. Ze heeft toegegeven na de melding over schenden privacy en mail over gevoel van onder druk zetten, dat ze besloten hadden zonder mij verder te gaan (ik weet nog niet hoe ze dat hadden willen doen). Er was zelfs al een vacature geplaatst, deze is ingetrokken sinds ik sinds begin september begonnen ben met re-integreren (2*2 uur per week). Ook heeft zij aangegeven veel negatief gesproken te hebben over mij tegen mijn 2 collega’s op kantoor. Eén collega is aangenomen tijdens mijn ziekzijn, de andere werkte slechts 6 weken met me voor ik ziek werd en kent mij dus ook nauwelijks. Beide hebben dus alleen negativiteit gehoord. Ook heeft mijn leidinggevende aan het begin van mijn ziekzijn aangegeven mijn collega’s te zeggen dat ik ziek ben (dus zonder verdere details). Wat ze werkelijk gezegd heeft is dat ik niet wilde dat er over mij gepraat werd. Zelfs nu dat ik bijna 3 maanden aan het re-integreren ben zijn er een groot aantal collega’s die niet naar me toe durven komen om te vragen hoe het gaat. Met dank aan mijn leidinggevende! Al met al veel gedoe: privacy wetgeving negeren, zin in werken volledig verdwenen. Ik ben hier klaar mee. Wat zijn mijn rechten, plichten, gevolgen enz als ik hier een juridische zaak van maak? Ik ben nog steeds 100% ziek, baan verliezen zou geen probleem zijn.


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag