Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


recht van overpad wordt gekleemd door buurman heeftpand nu
15 jaar in eigendom daarvoor 5 jaar gehuurt vorige eigenaar
heeft erongeveer 10 jaar gebruik van gemaakt.

Artikel 5:57 burgerlijk wetboek bepaalt dat wie geen behoorlijke toegang heeft tot de openbare weg - vanaf zijn perceel - kan eisen dat de eigenaar van het aanliggende perceel aanwijzing van een noodweg over zijn perceel kan vorderen. Als de noodzaak er niet meer is vervalt de noodweg, ongeacht hoelang deze heeft bestaan.

De kernvraag is dus: is er ook toegang tot het perceel langs andere weg? Zo ja, dan is de claim aanvechtbaar - zo nee, dan moet er iets worden afgesproken, maar heb je wel in de hand hoe de toegangsweg loopt.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag