Stel vraag

Overheid, Gemeente, Vergunning

Particulier


Recht op ongehinderde in en uitvaart naar vaarweg?

Tussen twee percelen bevindt zich een watergang van 5 meter breed en 50 meter lang, de watergang sluit aan op de vaarweg de Oude Rijn en wordt door eigenaren o.a. gebruikt voor het afmeren van vaartuigen die vanuit de watergang van en naar de vaarweg varen.
De watergang betreft een zogenaamde wijk die eeuwen geleden voor de vervening is gegraven, volgens het kadaster is de huidige situering in ieder geval gelijk aan die van 1837 (oprichting kadaster).
De provincie heeft in afwijking van het eigen beleid en richtlijnen een wachtplaatsvoorziening verder van de brug geplaatst, waardoor deze de vrije in en uitvaart vanuit de watergang door boten langer dan ca. 4 meter onmogelijk maakt, de wachtplaats is ook volledig gesitueerd achter 1 perceel waardoor het vanaf dat perceel niet meer mogelijk is om te vissen, omdat in de buurt van een wachtplaats niet mag worden gezwommen en dit ook niet meer mogelijk is.

De provincie zegt dat ze de wachtplaats zo mag plaatsen omdat de zijwatergang anders dan in de buurt liggende insteekhavens geen officieel vergunde ligplaats is, een andere afdeling van de Provincie heeft bij het aanvragen van een vergunning aangegeven dat dit - omdat het water privé eigendom is - niet nodig is en dat ze hierdoor zelfs geen vergunning kunnen afgeven.

De vraag is bestaat er een recht op een ongehinderde in en uitvaart vanuit de privé watergang naar vaarweg en is er een artikel of uitspraak waaruit dit recht te herleiden is?


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag