Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Recht op dagvergoedingen met terugwerkende kracht?

Ik ben sinds een half jaar parttime werkzaam als internationaal chauffeur. In het sollicitatiegesprek met het transportbedrijf dat mij inhuurt is duidelijk aangegeven dat volgens CAO betaald wordt. Het uitzendbureau waar ik in dienst ben verwijst in mijn contract meermaals naar de CAO Beroepsgoederenvervoer. Er staat niet expliciet in dat volgens de CAO betaald wordt. Nu blijkt dat dagvergoedingen, zoals in de CAO opgenomen, nooit zijn betaald. Op mijn vraag hoe dat zit geeft het uitzendbureau aan dat het transportbedrijf waarvoor ik rij daar nooit opdracht toe heeft gegeven. Heb ik recht op betaling van deze vergoedingen met terugwerkende kracht?


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag