Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Per 01-01-1013 ga ik met levensloopverlof voorafgaand aan mijn pensionering. De pensionering zal volgens verwachting op 01-06-2015 ingaan.
Ik heb hier enkele vragen over:
1.Dient hier een overeenkomst van te worden gemaakt waar de rechten en plichten van werknemer en werkgever in zijn genoemd, of vloeien deze rechten en plichten automatisch voort uit de huidige arbeidsovereenkomst. Deze blijft immers intact.
2.Ik kan na levensloopverlof niet meer terugkeren in mijn functie, maar de werkgever kan mij wel ontslaan. Wat zijn de consequenties hiervan.
3.Wat gebeurt er als ik ziek wordt.
4.Mag ik bij een andere werkgever gaan werken of als zzp’er gaan werken
5.Kan mijn werkgever mij opdragen om incidenteel toch nog werkzaamheden te verrichten
Al vast bedankt voor de antwoorden.

1. Uw arbeidsovereenkomst blijft in stand er wordt alleen onbetaald verlof verleend. Er is dus geen nieuwe overeenkomst nodig
2. Als u wordt ontslagen tijdens of direct na het levensloopverlof gelden de normale regels en krijgt u dus een WW uitkering als u ontslagen wordt.
3. Als u ziek wordt loopt uw levensloop gewoon door. Als u na afloop van de afgesproken verlofperiode (deeltijd of volledig onbetaald verlof) nog steeds ziek bent, heeft u recht op doorbetaling van minimaal 70% van uw salaris. Als eerste ziektedag geldt de eerste werkdag na afloop van de periode van het onbetaalde verlof.
4. Uw dienstverband met uw oude werkgever blijft bestaan. Als die niet verbiedt dat u ergens anders werkt tijdens het dienstverband mag u tijdens het levensloopverlof ook elders werken.
5. Nee, onbetaald verlof is een afspraak tussen u en uw werkgever en kan alleen in onderling overleg tussentijds beeeindigd worden.
TIP: ga wel na of uw pensioenopbouw ook doorloopt tijdens het levensloopverlof bij uw werkgever of uw pensioenfonds

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag