Stel vraag

Overheid, Gemeente, Vergunning

Particulier


Paspoort vernieuwen zonder toestemming DUO?

Ik heb vroeger een lening gehad bij IB Groep, dit is nu veranderd naar DUO. Vroeger werd de schuld kwijt gescholden maar omdat ik in het buitenland verbleef, konden ze me niet bereiken en heeft de DUO mijn persoonsgegevens laten opnemen in het RPS in verband met de genoemde betalingsachterstand. Ik heb contact gehad met het ministerie van binnenlandse zaken en ze sturen me van het kastje naar de muur.
Ik heb een bezwaarschrift gestuurd zowel aan DUO als het ministerie van binnenlandse zaken dat ik geen inkomen heb en voer redenen aan waarom ik mijn betalingsachterstand niet kan voldoen.
Ze hebben me verzocht om dit met DUO te bespreken in het kader van het komen tot overeenstemming over een betalingsregeling, maar DUO accepteert niet dat ik alleen 50 euro per maand kan betalen.

Ik weet niet meer waar ik naartoe kan en vandaar na 6 maanden heen en weer schrijven, richt ik me tot de rechtswinkel.


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag