Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


ouderdomspensioen wordt wettelijk gehalveerd bij scheiding, Partnerpensioen gaat geheel naar de partner toe bij overlijden ex partner. Nu kan dit verrekend worden met het oudedomspensioen, mits beide partijen daarover overeenstemming hebben bereikt. Als dit partnerpensioen niet verrekend wordt in ouderdomspensioen later doordat een van de partijen daarmee niet instemt, zorgt dat dus voor een overbedeling. Hoe kan deze overbedeling meegenomen worden bij de vermogensverdeling?

De verevening van pensioenaanspraken bij echtscheiding is een wettelijk recht, maar geen plicht. Bij verevening wordt de helft van het, tijdens de huwelijkse periode opgebouwde, ouderdomspensioen verdeeld. Het bijzonder nabestaandenpensioen wordt over de gehele opbouwperiode, dus ook voor de huwelijkse periode, toegedeeld aan de ex-echtgenoot/echtgenote.

Van deze standaardverdeling kan afgeweken worden, uiteraard alleen met instemming van beide partners. Als er geen overeenstemming wordt bereikt over een afwijkende verdeling, dan bestaat het recht op de standaardverevening. Hier is dan geen sprake van overbedeling.

Als er een afwijkende verdeling wordt overeengekomen, dan kan de waarde van de aanspraak op pensioen gekapitaliseerd worden. Hiervoor zijn factoren opgenomen in de wet inkomstenbelasting. Met deze kapitalen kan, rekening houdend met een belastinglatentie van 30%,rekening gehouden worden in de vermogensverdeling.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag