Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Op ons grond gebied staat al jaren een houten garage. De garage staat tegen de grens van de tuin van de buren. De buren hebben de tuin behoorlijk opgehoogd in vergelijking op de hoogte van onze tuin/garage en de tuin van de buren aan de andere kant. Zij 'liggen' duidelijk hoger.
Het probleem is dat zij tegen onze garage 'gewoon' zand hebben gestort. Als het regent stroomt het regenwater onze garage in. Er zijn ook al duidelijk vochtplekken zichtbaar. Naast dat telkens mijn garage die tevens dient als opslag vol water loopt en wij daardoor schade ervaren, ben ik ook bang ernstige schade hieraan over te houden na verloop van tijd aan de garage zelf.
Ondertussen heeft mijn man al meerdere malen met de buren gesproken. De buurvrouw word alleen boos en zegt dat het ons probleem is, dat zij zich aan de regels houden en stuurt ons weg. De buurman zegt dat hij goede drainage in zijn tuin heeft gemaakt. Echter is ons duidelijk dat dat niet het geval is.
Mijn vraag is, wat zijn mijn rechten in deze en hoe kan ik zorgen dat dit probleem wordt opgelost. Heeft het zin een melding te doen bij de gemeente?
Wij zijn ten einde raad.

Op grond van de wet mag de "eigenaar van een erf", zoals dat officieel heet, geen onrechtmatige hinder toebrengen door wijziging te brengen in de loop, hoeveelheid of hoedanigheid van over zijn erf stromend water of van het grondwater, dan wel door gebruik van water dat zich op zijn erf bevindt [...]" (artikel 5:39 BW). Met andere woorden: uw buurman heeft zijn erf opgehoogd en had er m.i. voor moeten zorgen dat de afvoer van het water ook in die nieuwe situatie geen schade zou toebrengen aan uw eigendommen. De gemeente heeft hier niets mee te maken.

De oplossing van het probleem ligt bij de buurman. Hij zal moeten zorgen voor bijvoorbeeld een damwand of een andere voorziening (impregneren van uw schuur?), waardoor het water uw eigendommen niet kan beschadigen. Ik vraag me af, of zijn andere buren ook last hebben van dit probleem? Wellicht kunt u dan gezamenlijk optrekken.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Bedankt voor uw snelle antwoord en duidelijke uitleg!
Kunnen wij de reeds aangebrachte schade dan ook op de buren verhalen, zijn zij aansprakelijk voor schade die nu al is aangebracht?
Stel dat ook als ik uw antwoord laat zien aan de buurman en hij er nog steeds niets mee doet, welke stappen zou ik dan kunnen/moeten ondernemen?


Op het moment dat geconcludeerd kan worden dat de buren voorzieningen hadden moeten treffen om te voorkomen dat u schade ondervindt door hun ophoging, zijn ze aansprakelijk te stellen voor de schade die is ontstaan als gevolg van de ophoging.

De juridische stappen die u kunt ondernemen zijn: uw rechtsbijstandsverzekering en/of een advocaat bellen, die dan in eerste instantie namens u een brief zal schrijven met deze boodschap.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Helemaal helder. Fijn om via deze weg advies te krijgen van een deskundige!Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag