Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Op non actief gesteld door valse beschuldiging?

Volgens werkgever heb ik cliënten overgehaald om over te stappen naar een andere zorgaanbieder.
Dit is niet het geval; ik heb bij cliënten aangegeven dat ik vertrek bij de huidige werkgever en een andere baan heb gevonden binnen naschoolse opvang. Tevens ben ik gestart als ZZP’er in ambulante zorg.
Cliënten hebben aangegeven mij te willen behouden als zorgverlener. Ik heb hierbij aangegeven dat cliënt dit zelf moet regelen met de gemeente en dit dan dient te melden bij de huidige zorgaanbieder.
Ik heb dus expliciet niet geronseld of gezegd dat cliënten met mij mee moeten gaan.
Nu ben ik op non-actief gezet en krijg een boete (brief non-actief en laatste mail van werkgever in bezit).
Ik heb overigens hier direct op gereageerd met een protestbrief naar werkgever.

Wat zijn mijn rechten? En wat is wijs om te doen?

Ik begrijp dat dit een lastige situatie voor je is. Allereerst, het is goed dat je direct op de beschuldiging hebt gereageerd met een protestbrief. Je hebt laten weten dat je het niet eens bent met het besluit van je werkgever.

Wat je rechten zijn, hangt af van je arbeidsovereenkomst en de redenen die je werkgever opgeeft voor het op non-actief stellen. Volgens het Nederlandse recht moet een werkgever een goede reden hebben om een werknemer op non-actief te stellen. Normaal gesproken wordt dit alleen gedaan bij serieuze problemen, zoals een ernstig vermoeden van wangedrag.

Als je het niet eens bent met het feit dat je op non-actief bent gesteld, kun je dit aanvechten bij de kantonrechter. Je kunt vragen om een voorlopige voorziening, waardoor je weer aan het werk kunt. Als de rechter je in het gelijk stelt, kan de werkgever verplicht worden om je loon door te betalen. Het is wel belangrijk dat je zo snel mogelijk juridische hulp inschakelt om je hierbij te helpen.

Wat betreft de boete die je werkgever je geeft, het hangt af van je contract of ze dat daadwerkelijk kunnen doen. Vaak is in de arbeidsovereenkomst een boeteclausule opgenomen, waarin is bepaald onder welke omstandigheden een boete kan worden opgelegd. Het is raadzaam om je contract te raadplegen of juridisch advies in te winnen om te kijken of de boete valide is.

Kortom, het lijkt raadzaam om de hulp van een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat in te schakelen om naar deze situatie te kijken, gezien de complexiteit van de juridische factoren die een rol kunnen spelen."
----------------
Stichting Rechtswinkel.nl is een landelijk werkende organisatie met studenten en vrijwilligers. Bovenstaand advies is gemaakt op basis van beperkte informatie en is mogelijk onvolledig of zelfs onjuist voor de situatie waarin u zit. Raadpleeg voor uw verdere stappen altijd een jurist of advocaat. Lees disclaimer:https://rechtswinkel.nl/disclaimer

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag