Stel vraag

Wonen, Buren

Zakelijk


Op mijn grond is een recht van "weg" sedert 1964 voor mijn buren. Mijn buurman is dus heersend erf. Hier wordt al ruim meer dan 20 jaar geen gebruik van gemaakt door de buurman en zijn voorgangers. Nu is er enige onenigheid tussen ons en gaat de buurman moeilijk doen over het vrijhouden van de "weg". Hij is al 5 jaar eigenaar en ik heb hem er nog nooit over gehoord. In de akte is opgenomen dat het heersend erf (de buurman dus) de aanleg en het onderhoud van de "weg " moet betalen. Recent is er onderhoud geweest aan de aanwezige vetputten op de "weg". Kan ik de kosten daarvan claimen bij het heersend erf en kan bij zo lang geen gebruik het recht van "weg" niet komen te vervallen. ?

In het recht van vóór 1992 kon een erfdienstbaarheid vervallen als daar 30 jaar lang geen gebruik van was gemaakt. Sinds 1992 hebben we in Nederland een nieuw Burgerlijk Wetboek. Sindsdien vervalt een erfdienstbaarheid niet automatisch als er geen gebruik van wordt gemaakt. Wel kan de eigenaar van het lijdend erf opheffing van de erfdienstbaarheid vorderen bij de rechter, als de eigenaar van het heersend erf geen belang meer heeft bij de erfdienstbaarheid, en niet aannemelijk is dat het belang zal terugkeren.

Of u de kosten van het onderhoud aan de vetputten op de eigenaar van het heersend erf kan verhalen, zou ik de omschrijving van de erfdienstbaarheid moeten zien. Ik ben echter op basis van uw omschrijving geneigd uw vraag met 'ja' te beantwoorden.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dank voor uw uitleg.
In de akte is de volgende tekst opgenomen:

Artikel 10. Met betrekking tot de bij deze akte gevestigde erfdienstbaarheid komen partijen overeen, dat de kosten van aanleg en onderhoud van voormelde poort geheel komen ten laste van de eigenaar van het heersende erf.

Is dan het volledige onderhoud voor de eigenaar van het heersende erf. ?


De kosten van het onderhoud van de poort komen voor rekening van de eigenaar van het heersend erf, zo staat er. De vraag is of vetputten tot de poort behoren. Als dat zo is, zijn de kosten van het onderhoud aan de vetputten inderdaad voor rekening van de eigenaar van het heersend erf.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag