Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Op een website stond een tool waarmee ik kon berekenen wat een scheiding voor mij kostte. Welk bedrag je ook invulde je kwam altijd op 0 Euro uit (hier heb ik print screens van gemaakt.) dit vond ik opmerkelijk. hierop heb ik gebeld met het betreffende kantoor. De telefoniste zei mij dat dit niet kon maar dat ze dat wel voor me konden berekenen als ik het aanvraagformulier invulde. Ik heb op het aanvraag formulier ingevuld en daarbij geschreven dat ik eerst een offerte wilde hebben en dat ik alleen wilde scheiden indien dit daadwerkelijk 0 euro kostte(zoals de tool op zijn website destijds aangaf). Nu zegt de advocaat dat wij een overeenkomst hebben. Terwijl ik nooit de offerte heb gekregen (waarop hij zegt dat het in de algemene voorwaarde de prijzen staan) en is gewoon doodleuk begonnen met werkzaamheden. mag dit zomaar?

De advocaat die stelt dat hij een overeenkomst met u heeft, zal dat, indien u dat betwist moeten bewijzen. U heeft het hier over winkel, dus ik vraag me af of er sprake is van een advocaat. Echter de winkel zal ook moeten aantonen dat er een overeenkomst van opdracht is gesloten . Ik adviseer u
1 De stukken op te vragen waaruit blijkt dat er een overeenkomst zou zijn gesloten;
2 . De algemene voorwaarden door te nemen waarop men zich beroept.
3. Het bestaan van een overeenkomst schriftelijk per aangetekende brief te betwisten.

Het kunnen scheiden voor nul euro lijkt me overigens erg vreemd

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dank voor uw reactie! In de voorwaarden staat dat als het formulier wordt opgestuurd en als deze wordt aangenomen dat er dan sprake is van een opdracht. Ik heb echter op het formulier aangegeven dat ik eerst een offerte wil. Dar wordt door deze winkel totaal aan voorbij gegaan. Mag dat wel?


U heeft duidelijk aangegeven dat u nog geen overeenkomst wenst te sluiten. Daar zal de winkel rekening mee moeten houden. Bovendien is het nog maar de vraag of de verwijzing naar hun algemene voorwaarden geldig is.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Hartelijk dank voor uw reactie! Dit geeft tenminste duidelijkheid voor mij!Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag