Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


onze zoon heeft zich aangemeld via internet voor voetbalkamp, wij hebben hiervoor echter geen toestemming gegeven, en ik heb het binnen een uur via een mailtje geannuleerd, daar ik niets hoorde heb ik later weer mail gestuurd en kreeg als antwoord dat hij alleen had meegedaan om dat kamp te winnen, nu hebben ze toch geld van de rekening afgeschreven, ik weer gemaild en volgens hun moet ik nu de helft van het totaalbedrag betalen omdat dat duidelijk was aangegeven, en ze weten ineens niets meer van de mail dat het om een wedstrijd ging, nu heb ik die perongeluk weggegooid en kan dat dus niet bewijzen, mogen zij ons dit bedrag nu in rekening brengen, ze vinden het raar dat hij het bankrekeningnummer wist, wat hier overigens makkelijk te vinden is, of geld een overeenkomst met een 11 jarige niet.

Minderjarigen zijn handelingsonbekwaam en de door hen verrichte rechtshandelingen zijn vernietigbaar, tenzij de rechtshandeling volgens wat in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is zelfstandig kan worden verricht. Toestemming wordt dan aanwezig geacht. Dat laatste geval doet zich m.i, hier niet voor, al heeft u wel wat uit te leggen met het bankrekeningnummer. Na de vernietiging (per gewone en per aangetekende post) dient men het resterende bedrag terug te betalen. Mocht men dat weigeren dan bent u genoodzaakt om naar de rechter te gaan, met alle kosten van dien. Kortom als u in een brief de overeenkomst vernietigd, heeft deze nooit bestaan. Tot slot wellicht geeft de overeenkomst aan dat er geannuleerd kan worden. Met uw eerste mail bent u wellicht zodanig op tijd geweest dat ook op die grond geen kosten verschuldigd zijn. De helft van het bedrag dient wel ergens overeengekomen te zijn. Succes!

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag